Klub filatelistů

Nabídka filatelistických materiálů k příležitosti uložení ostatků Dany Zátopkové na Valašský Slavín dne 18. 9. 2020. Zájemci o některou z položek sdělte obratem na e-mail: vystavelovi@tiscali.cz Štoček...

Naše krásná železniční nádraží

V České republice je celkem 2832 železničních stanic a zastávek, všeobecně označovaných jako nádraží. V době parostrojních železnic se pro nádraží používal termín „dražiště“, také „dražeň“, „drahov“....

Kulturní výročí září 2020

Kulturní výročí září 2020. Helena Mičkalová, učitelka, sběratelka lidové slovesnosti a spisovatelka – nar. 3. 9. 1935 – 22. 11. 2011. V roce 2020 uplynulo 85...