Evangelické kostely na Rožnovsku.

Boj o bibli se stal ústředním motivem náboženské reformace. V českých zemích došlo roku 1485 k vzájemnému uznání menšinové církve katolické a většinové evangelické (utrakvistické a protestantské)....

Kopretina je symbolem jara.

Teprve když rozkvetou kopretiny nastane to pravé jaro. Louka je najednou jiná, svátečnější. A co se kopretin týká, jsou to květiny samotářské, ale povětšinou se...