Valašský muzejní a národopisný spolek bilancoval

Na členské schůzi Valašského a národopisného spolku, konané 28. dubna 2017, kromě bilancování dosavadní práce a výhledu do následujících let, byla nejvýznamnějším bodem obměna výboru a předsedy spolku. V předsednickém křesle dosavadní předsedkyni Mgr. Marii Brandstettrovou nahradila Bc. Milena Bahounková, rovněž pracovnice Valašského muzea v přírodě.

Za členy výboru byli jednohlasně schváleni Mgr. Pavlonková, Rudolf Bill, ing. Brandstettrová, dr. Habusta, dr. Hasalík, Martin Kramoliš a paní Kudláková.

Hostem výroční členské schůze byl ředitel valašského muzea ing. Jindřich Ondruš. Poděkoval členům muzejního spolku za pomoc muzeu v dobrovolnickém programu a vyjádřil naději, že tato spolupráce bude pokračovat. Informoval přítomné, že Valašské muzeum v přírodě v roce 2016 mělo víc jak 315 tisíc návštěvníků, což je  rekord za posledních třináct let.

Zmínil se o probíhajících výstavách. V Domě pod strání je nová expozice  „Valašský dědina opravdu zmizelý svět“ a v Sušáku nová výstava „Jak jde kroj tak se stroj“.

„Letošní rok bude hodně náročný, bez vaší pomoci bychom se velmi těžko obešli, takže doufám, že i nadále budeme velice dobře spolupracovat,“ řekl. „Významnou akcí budou v letošním roce Rožnovské slavnosti, je to náš největší festival a bereme jej jako součást Slavností pod Radhoštěm, protože chceme vyjádřit, že se cítíme jako součást města Rožnova, a že respektujeme to, že město Rožnov v letošním roce slaví výročí 750 let od první písemné zmínky.

Jako muzeum v čele Českého svazu muzeí v přírodě připravujeme třídenní mezinárodní konferenci „Budoucnost a poslání muzeí v přírodě“.

Připravujeme nový areál, který pracovně nazýváme Kolibiska, měl by obsáhnout horské hospodaření, salašnictví, pastevectví,  lesní hospodářství, nebo třeba i turistiku.

V oblasti investiční je to především obnova Libušína, stavba by se měla ve druhé polovině roku na Pustevnách začít realizovat.“

Akcí Valašského muzea  bude v letošním roce skutečně hodně. K nim přistupuje také neméně důležitá, ale pro návštěvníky téměř neviditelná činnost, totiž základní údržba objektů Valašského muzea, která každoročně přijde na 3 – 4 miliony korun.

V závěru ing. Jindřich Ondruš poděkoval odstupující předsedkyni Mgr. Marii Brandstettrové – „Spolupráce byla skvělá, díky za pomoc muzeu.“ A poděkoval také odstupující hospodářce paní Jaroslavě Štruncové: „Spolupracovali jsme dobře, takže si dovoluji i vám říct díky moc!“

Paní Jaroslava Štruncová v memoárovém příspěvku zmínila vznik Muzejního národopisného spolku v roce 1911, který se významně podílel na založení Valašského muzea v přírodě v roce 1925. Mimo jiné také uvedla: „V roce 1941 byla do základů dřevěného kostela Valašského muzea vložena zpráva o činnosti původního Valašského spolku v Rožnově. Obsahuje podrobný popis událostí od počátku spolku a končí soudobým vyjádřením naděje jeho zachování a pokračování i v budoucnu. Cituji: Doufáme, že tyto řádky někdy našimi potomky čteny budou. A Valašský národopisný a muzejní spolek trvati bude, spravován občany s obětavostí, pochopením a láskou, s jakou je jeho zakladatelé založili.“

Spolek však v roce 1952 zanikl, Valašské muzeum přešlo pod správu krajského muzea tehdejším Gottwaldově (dnes Zlín), a od té doby je jeho zřizovatelem stát.

K obnovení činnosti spolku došlo z podnětu dr. Jaroslava Štiky, ředitele Valašského muzea.

„Dne 30. 1. 1997 se poprvé sešli na ustavující schůzi ve Valašské hospodě zakládající členové občanského kulturního sdružení, které rozhodlo o obnovení spolku, kterému byl ponechán původní Jaroňkův název: Valašský muzejní a národopisný spolek. Tak se po 45 letech dočkal spolek své obnovy,“ uvedla paní Jaroslava Štruncová.

Mgr. Marie Brandstettrová se ve svém vystoupení ohlédla za dosavadní činnosti spolku a hovořila také o plánech pro nejbližší budoucnost. Z dosavadních aktivit spolku to bylo například poznávání činnosti muzea, jeho sbírek a cest uchování jejich hodnot pro čas budoucí, výjezdy do jiných muzeí, přednášky lektorů. Významným počinem byl Karpatský redyk. A zhodnocení působení spolku v posledních dvou volebních obdobích uzavřela prostým: „Děkuji vám všem.“

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *