Grafika Bereniky Ovčáčkové zahájila výstavní sezónu v Rožnově pod Radhoštěm.

„Grafické dílo Bereniky Ovčáčkové přináší neobyčejně různorodé pohledy na spletitost příběhů a situací, které prožíváme, ale i na obecnou lidskou zkušenost. Ve své tvorbě propojuje realitu a fantasknost, vedle vážných témat si pohrává se sarkasmem a ironií. Bravurně pracuje s barvou, často své grafiky rozvíjí do variantních zpracování,“ uvedla obrazy ostravské malířky Bereniky Ovčáčkové kurátorka výstavy Gabriela Nováková.

Berenika Ovčáčková (1964) studovala na Akademii výtvarných umění v Praze malbu a grafiku. Věnovala se technice leptu, pak také serigrafii, koláži a malbě. Více než deset let se zabývá počítačovou grafikou. Je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Žije a pracuje v Ostravě.

Grafika akademické malířky Bereniky Obvčáčkové zahájila v Galerii Kostnice výstavní sezónu v roce 2023.

„Jsem rád, že se po roce opět setkáváme před Galerií Kostnice v Rožnově pod Radhoštěm ve farské zahradě,“ uvedl vernisáž výstavy 2. 6. 2023 ředitel Téčka – kulturní agentury Mgr. Jakub Sobotka. „Letošní výstavní sezónu zahajujeme výstavou Pouto akademické malířky Bereniky Ovčáčkové. Děkuji městu Rožnov, že nás podporuje v této činnosti a římskokatolické farnosti, která nám vychází vstříc a dává prostor k dispozici. Také sdružení Iskérka, které o výstavu pečuje a poskytuje kustody.“

Kustod výstavy Gabriela Nováková, ak. malířka Berenika Ovčáčková, Mgr. Jakub Sobotka, ředitel Téčka- kulturní agentury v Rožnově pod Radhoštěm. 

„Je úžasné, že jsme se za krásného počasí sešli na rožnovské farní zahradě v tak velkém počtu,“ řekla akademická malířka Berenika Ovčáčková. „Původně jsem chtěla malovat, malbu jsem studovala, ale během života jsem se více zabývala grafikou. Hranice mezi výtvarnými disciplínami mají intuitivní pravidla a není snadné přecházet třeba z ilustrace nebo z monumentální malby do grafiky a naopak.  Chci pokračovat v tom, kam jsem se dostala v současnosti.

Při práci s barvou mne ovlivňuje pop-art, protože v letech, kdy jsem vyrůstala  bylo všechno šedivé, možná proto mne barvy vždycky lákaly. Barva v grafice je další prvek, který vnáší do díla nějakou emoci nebo náladu, takže ji považuji za důležitou.

Chci poděkovat Gabriele Novákové za pomoc a realizaci této výstavy. Poděkovat rožnovské agentuře, panu Jakubu Sobotkovi, který ji zastupuje a který nám pomohl se spoustou věcí. Také chci poděkovat zdejšímu prostředí a tomuto místu, čili římskokatolické farnosti v Rožnově pod Radhoštěm, jmenovitě panu faráři Pavlu Hofírkovi.“

P. Pavel Hofírek.

Ke vstřícnému děkování se přidal i farář P. Pavel Hofírek. „Děkuji rožnovské kulturní agentuře Téčko, že ve spolupráci s farností a Iskérkou zajišťuje a organizuje tyto výstavy. Zaujala mne vyslovená myšlenka na umělou inteligenci, která také tvoří a někdy to připadá, že je ta technologie opravdu tak daleko, že člověk na první pohled nepozná co je umělé a co je přirozené. Teprve když za tou prací vidíme konkrétního člověka uvědomíme si, že dílo nevytvořila nějaká umělá inteligence, počítač, ale konkrétní člověk, který přemýšlí a raduje se z výsledků své práce. Domnívám se, že si čím dál víc budeme uvědomovat a vážit věcí, které jsou skutečné, na rozdíl od umělých, které jsou v určitém smyslu bezvýznamné a bez hodnoty.

Děkuji a přeji, aby akademická malířka Berenika Ovčáčková, a také další umělci, kteří tady budou vystavovat, měli z výstav radost a také pozitivní ohlas. A návštěvníkům přeji, aby se výstavy líbily a obohatily je.“

Výstavu grafik akademické malířky Bereniky Ovčáčkové hudebním doprovodem doplnil Zdeněk Šimůnek.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *