Rožnovské malé tisky – 20 let historie.

Historie knižní edice Rožnovských malých tisků začala před dvaceti lety 1. června 2003.

Prvním vydaným svazkem byly Pohádky a pověsti z okolí rožnovského od Beneše Methoda Kuldy. Z dalších svazků to byla literární díla Čeňka Kramoliše, Metoděje Jahna, ale také knížky o Rožnově dřevěném městečku i Rožnovu jako významných klimatických lázní. Rožnovské malé tisky umožňují nahlédnout do minulosti města a okolí a připomenout tak kulturní dědictví a tradice tohoto regionu. Za dvacet let vyšlo celkem 31 svazků, u jejich vzniku byl Dr. Daniel Drápala a na jejichž tvorbě se podílelo více jak dvě desítky autorů. V souboru vydaných tisků jsou knižní klenoty jako Čeněk Kramoliš: Moravská babička, Alois Bělunek: Ze života rožnovských Valachů, Jiří Langer: Rožnov město dřevěné a další. Nejúspěšnější autorkou je paní Vanda Vrlová s knížkami o přírodním léčitelství (Nasbíráno mezi Jány, Devatero kvítí…), které se dočkaly reedice i televizní produkce.

V závěru setkání se prof. Milan Hambálek zmínil, že historik Čeněk Kramoliš napsal knížky, které ukazují na život na horách v 19. století. Metoděj Jahn nádherné povídky, básně a také realistický román Selský práh, jaký v české literatuře neexistuje. Metoděj Jahn se ve svém díle vyznal z lásky ke zdejšímu regionu, jehož krásu nedokáže malíř vymalovat, i z toho, proč milovat zdejší hory se všemi legendami, bájemi, pověstmi a s jejich prostými lidskými příběhy.

Rožnov byl ve druhé polovině 20. století významným kulturním centrem a Rožnovské malé tisky v této tradici pokračují.

Setkání vydavatele, autorů a čtenářů Rožnovských malých tisků se uskutečnilo 1. června 2023 v arkádě Společenského domu, které navázalo na tradici z časů společenských setkávání a promenád před 148 lety za Rožnovských klimatických lázní, kdy byl Okrašlovacím spolkem slavnostně otevřen a předán veřejnosti do užívání tehdy Lázeňský (v současnosti Společenský) dům.

Dr. Daniel Drápala, iniciátor vzniku Rožnovských malých tisků a ilustrátorka Liduška Vašková. 

Beseda v Arkádě Společenského domu o dvacetileté existenci Rožnovskýcch malých tisků. 

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *