Uhliska – starobylá část Rožnova.

O Uhliskách uvádí Čeněk Kramoliš ve svých spisech: „V roce 1660 byly Uhliska uváděny jako paseky, které Jan Hanzlík prodal za 20 fl. Martinu Vítkovi. Uhliska jest kolonie 2 km jižně od Rožnova se třinácti čísly. Na místě tom bydleli uhlíři, kteří v lesích uhlí pálili. Odtud jméno kolonie. Uhliska byla již roku 1907 součástí Rožnova. Cestou z Rožnova do Uhlisk stály včelíny podél potoka Uhliského. Nyní z nich zbyly jen staré stromy ovocné, které včelíny obklopovaly.“

Uhliska měly původně dřevěné domy, nejstarší z r. 1786 byl rodiny Válkovy. Podle knihy Moravská babička od Čeňka Kramoliše se dovídáme, že jeden z Drahošů z Uhlisk chodil ke stařence Kramolišové pomáhat tlačit zelí.

K Uhliskám patří také popěvek: „Uhliska sú za Rožnovem, ale obec neví o tem ...“

V serpentinách se při cestě z Rožnova pod Radhoštěm na Hlaváčky nachází mezi lipami mohutný kamenný kříž, který možná pamatuje počátky osídlování Uhlisk. Ve střední části podstavce je v jednoduchém rámečku nápis: „POD OCHRANV TWV STOJICE PANE GEZISSI KRISTE NIC ZAGISTIE PROTIWNEGO SE NAM NESTANE“. Volný přepis: „Pod ochranou Tvou stojíce Pane Ježíši Kriste nic zajisté zlého se nám nestane“. I v zadní části podstavce byl snad původně nějaký nápis, už nečitelný, možná jméno toho, kdo nechal kříž postavit, nebo opravit. Byl tam vytesán i letopočet, téměř nečitelný a jen podle určitých znaků lze usuzovat, že kříž byl postavený asi v r. 1754. Po obou stranách kříže se nacházejí dvě prastaré lípy.

Roku 1924 byla přes Uhliska vystavěna do Valašské Bystřice silnice. Sto let od tohoto počinu tvoří zatáčky přes Uhliska pro motoristy pořád zajímavý úsek. Vzdálenost Uhlisk od Rožnova  – 2,5 km zůstává stejná. I v současnosti je cesta přes Uhliska pro řidiče motorových vozidel zajímavá. Pro pěší pak spíš pohodlná trasa z Hlaváček do Rožnova s krásnými výhledy na Radhošť i okolní krajinu.

Kříž na Uhliskách z roku 1754. 

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *