„Zapomenutá zákoutí“ – Jubilejní tisk k výročí města Rožnova pod Radhoštěm

Jestliže v roce 1967 při upomínce 700. výročí první písemné zprávy o Rožnově pod Radhoštěm právem zvítězil v literární soutěži, vyhlášené při této příležitosti městem Rožnovem, básník, literární teoretik, rodák z Tylovic Ladislav Nezdařil s básnickou sbírkou Horní chlapci, v nářečí psanými verši, dosud nejlepší básnickou sbírkou o starém Valašsku, pak o padesát let později v roce 2017 při připomínce 750. výročí první písemné zmínky o městě Rožnově byla péčí města rovněž vydána významná publikace pod názvem „Zapomenutá zákoutí“ autorů Milana Hambálka, Daniela Drápaly a Vojtěcha Bajera.

Jedná se o výběr fotografií dvou rožnovských občanů Osvalda Kotoučka a Vladimíra Hambálka, pořízených v prvé polovině 20. století. Z přibližně kolem tisíce fotografických desek s negativy bylo do publikace vybráno na 255 fotografií a opatřeno doprovodnými texty. Knihu v grafické úpravě Břetislava Vaška vydalo město Rožnov jako Jubilejní tisk za finančního přispění Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury ČR.

Fotografie od závěru 19. století a v prvé polovině 20. století pořizovali, a vlastně tak touto moderní snímací cestou po desítky let dokumentovali a zaznamenávali proměny Rožnova a jeho okolí, dva tehdy významní, ale v současnosti už téměř zapomenutí občané – Osvald Kotouček (1861-1931) a Vladimír Hambálek (1904-1983).

Osvald Kotouček pocházel z Kojetína, v Rožnově se usadil roku 1886 a otevřel si na náměstí obchod „Knihkupectví – papírnictví – obchod se smíšeným zbožím“. Byl to podnikavý a společenský člověk. Roku 1890 se zasloužil o vznik místní organizace Sokola a byl jeho dlouholetým starostou. Podílel se aktivně na činnosti Lázeňské komise a okrašlovacího spolku, jeho přičiněním bylo v městském parku vybudováno jezírko. Řadu let zasedal v městském zastupitelstvu a v letech 1913-1927 dokonce zastával úřad starosty města. Jeho nejoblíbenější činností však byla turistika a fotografování Rožnovska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedený Kotoučkův obchod na rožnovském náměstí si pronajal a později zakoupil Vladimír Hambálek (1904-1983), původem z Frenštátu pod Radhoštěm, který byl rovněž vášnivých fotografem a od deskového přístroje postupně posléze přešel k fotoaparátu na svitkový film. Byl také aktivním členem Sokola, hrál a režíroval divadlo, podílel se na kulturních aktivitách města. Knihkupectví provozoval až do 1. března 1950, kdy byl obchod vyvlastněn státem, Hambálek pak už působil jen jako vedoucí provozovny. V roce 1954 byl Kotoučkův dům zkonfiskován a v roce 1968 zbourán, na jeho místě vyrostla velkoprodejna potravin.

„I po devadesáti letech byly fotografické desky ve výborném stavu,“ uvedl jeden z autorů knížky Milan Hambálek, který fotografický materiál po otci objevil po létech v krabici na půdě. „Dům č. 46 byl v roce 1968 zbořen. Fotografické desky jsme odvezli na zahradu, kde čekaly do roku 1982, až si postavíme nový dům. Pak jsme fotografické desky ze skříně v garáži přemístili na půdu, tam ležely až donedávna. Tehdy jsem si řekl, že bych se docela rád podíval, jak vypadali strýci a sestřenice coby malé děti. Začal jsem fotografické desky skenovat a najednou se přede mnou doslova otevřela zapomenutá zákoutí Rožnova, ale dřívější pohledy na obce někdejšího rožnovského soudního okresu. Pak už nebylo daleko k nápadu vytvořit ze starých negativů kalendář, výstavu fotografií a konečně i tuto knihu. Šli jsme do toho s elánem aniž bychom tušili, kolik náročné práce nás čeká.“

„Byl jsem přizván k tvorbě této knihy někdy na začátku roku 2016,“ uvedl Vojtěch Bajer. „Kolegové mi předali stovky fotografií s tím, že je potřeba fotografované místo definovat a snímky opatřit popisky. Pro mne to představovalo obrovské dobrodružství, které se velmi brzy proměnilo v úžasné peklo, protože to znamenalo noci a noci s určováním odkud ty fotky jsou a tvorbou popisků. Slyšel jsem spoustu pochvalných reakcí na knížku, za což jsem rád, ale my jsme se podíleli jen na tvorbě textů a konečná úprava knížky je dílem grafika pana Břetislava Vaška. Myslím, že je to dobrá knížka a že bude čtenáři dobře přijata.“

„Vydání knihy předcházela výstava fotografií z objevených negativů Osvalda Kotoučka a Vladimíra Hambálka v prostorách Městské knihovny pod stejnojmenným názvem Zapomenutá zákoutí,“ uvedl Tomáš Gross. „Fotografie obdivovaly stovky návštěvníků, kteří vzpomínali na doby dávno minulé, někteří je prožili a jiní je znají jen z vyprávění. Výstavu si prohlédla také celá řada dětí rožnovských škol, které se přišly podívat, jak kdysi dávno Rožnov pod Radhoštěm vypadal a jak se téměř po jednom století změnil. Diváci mohli vidět, jak úžasný a krásný Rožnov byl, a pořád je. Vzpomínky, které evokovaly fotografie výstavy Zapomenutá zákoutí nic neubraly na současném pohledu na Rožnov, který je stále velmi zajímavým a pěkným místem. A takto je vyobrazen také v knížce, kterou uvádíme mezi veřejnost.“

Jelikož současně s uvedením knihy probíhalo zastupitelstvo města, nemohlo se vedení města uvedení knihy účastnit, ale místostarostka Mgr. Kristýna Kosová poslala vzkaz.

Poklady jsou různé a navzdory tomu, co se povídá v pohádkách., nebývají vždycky ze zlata. Ač nám pohádkové připadá, že se u Hambálku někde za komínem skrýval poklad v podobě skleněných negativů, zachycujících minulost našeho města, není to poklad pohádkový, ale je to dědictví aktivního života pánů Kotoučka a Hambálka. To by stálo zato připomenout. Rožnov se rozvíjel aktivitou svých obyvatel a v dnes uváděné knize i v čerstvém historickém Spektru si mnozí můžete přečíst o tom, kolika oblastí se různá spolková a soukromá činnost dotkla. Věřím, že dnes už jsou všechny potíže s přípravou knihy zapomenuty, nervozita z toho, zda se kniha stihne je pryč, tak bych ráda za město poděkovala panu Hambálkovi, že si ten poklad nenechal pro sebe a podělil se o něj s celým Rožnovem, a jsem ráda, že se v Hambálkovic rodině tato aktivita dědí. Poděkování patří i pánům Drápalovi a Bajerovi, kteří jsou spoluautory knihy a kteří, až na jednu výjimku, tady dnes jsou. Jsem velice ráda, že město Rožnov mohlo vznik této knihy podpořit a začlenit ji do letošních oslav města.“

Derniéru výstavy fotografií v Městské knihovně a zároveň uvedení knihy „Zapomenutá zákoutí“ v nádherném přírodním prostředí v okolí Městské knihovny dne 20. června 2017 zpěvem doprovodila Ludmila Vašková a hrou na cimbál Anežka Tkáčová.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *