Radhošť poutní

Dne 5. července 1931 se konala na Radhošti prvá cyrilometodějská pouť. Toho dne byla na Pustevnách odhalena socha Radegasta, téhož dne pak na vrcholu Radhošte sousoší sv. Cyrila a Metoděje, obojí dar frenštátského rodáka a v té době ředitele umělecké akademie v Chicagu, Mistra Albína Poláška. I přes nepřízeň počasí se tehdy této první slavnosti účastnily tisíce poutníků.

Česká republika si 5. července tradičně připomíná odkaz slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří roku 863 přišli ze Soluně do Velkomoravské říše. Zde v rámci své misie, významné nejen pro samotnou Moravu, ale i pro další slovanské státy, vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. 

I v současnosti má pro nás cyrilometodějská mise  význam začleněním teritoria Velké Moravy do křesťanského světa a provázející myšlenkou, že všichni lidé jsou si bratři. Důležitým prvkem je zejména ve sjednocené Evropě zachování národní svébytnosti a kultury národa, který zde odnepaměti žije a chce si své křesťanské tradice ve vazbě na Slovensko i na Čechy uchovat.

Velká Morava, neboli Velkomoravská říše, byl první státní útvar Slovanů na území dnešní České republiky a Slovenska. Vznikl kolem roku 833 a k jeho rozvrácení došlo před rokem 908. Teprve až později se začínala pozvolna utvářet česká státnost nejprve knížaty a od roku 1197 králi.

Pouť na Radhošť o státním svátku 5. července na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je upomínkou hodnot, které věrozvěstové Cyril a Metoděj do našich zemí přinesli a přihlášení se k nim.

Sousoší Cyrila a Metoděje najdeme také v městě Brně. Plastika má symbolickou podobu dvou postav s vetknutým dvouramenným křížem. V podstavci je záznam: Památník slavnostně požehnal biskup Vojtěch Cikrle dne 6. června 2013 v jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Základní kámen byl požehnán svatým otcem Benediktem XVI. Autoři: Radim Horák, Vladimír Matoušek. Investor: Biskupství brněnské.

Do plochy u sousoší jsou vloženy kovové pásy, které nesou záznam:

Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh … v něm byl život a ten život byl světlem lidí, to světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. L. P. 863 přišli ze Soluně na Moravu bratři Konstantin a Metoděj hlásali víru v Krista slovanským jazykem.

 Text a foto © Richard Sobotka

 

Radhošť poutní – ohlasy

 V naší vlasti i ve světě je množství soch obou těchto světců. Uvedený článek textem i fotem připomíná známé sousoší na Radhošti a jedno z těch nových – z poslední doby – na Petrově v Brně.
Je zajímavou náhodou, že obě díla spojuje stejný biblický text (počátek evangelia podle Jana). V brněnském případě jdou ta slova vepsána do „soklu“ sousoší, na Radhošti do rozevřené knihy, kterou drží sv. Cyril (Konstantin) – tvůrce slovanského písma.
Albín Polášek zapsal tento citát stylizovanou cyrilicí a fonetický překlad zní asi takto:

Levá stránka:
v načalě bě slovo i slovo bě k bogu i bog bě slovo
(Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.)

Pravá stránka:
se bě iskoni k bogu vsę těm byšę i bez jego že ničto že bysť v tom že život bě
(To bylo na počátku u Boha. Vše povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život…)

Tyto odborné informace mi před časem ochotně poskytl Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D., za což mu děkuji.

Josef Krůpa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *