Výstava v zašovském klášteře: Proměny Radhoště a Cyrilometodějské kaple

Neobyčejně zajímavou výstavu připravili členové spolku Mriánské poutní místo Zašová a Matice Radhošťská v přízemí barokního kláštera z roku 1785 v čase konání věhlasné zašovské pouti ve dnech 5. – 7. července 2024. Ze současných, ale i z dosud nepublikovaných historických fotografií tak lze vysledovat, jak se vrchol památné hory Radhošť, bezprostředně spojené s Cyrilometodějskou tradicí, měnil v průběhu času.

Výstava v přízemí někdejšího kláštera. Manželé Hanka a Josef Krůpovi při instalaci výstavy.

Spolek Matice Radhošťská byl založen roku 1905 a vzal si za cíl povznášet úctu k sv. Cyrilu a Metoději a pečovat o kamennou kapli, postavenou podle architekta Felixe Skibinského. Základní kámen kaple byl položen 5. července 1896 a kaple byla vysvěcena 11. září 1898 za účasti až 30 tisíc lidí. Tato slavnost byla tehdy také chápána jako manifestace vlastenectví a národní hrdosti. Kamenná kaple byla při rekonstrukci v letech 1924 – 26 obestavěna dřevěným pláštěm.

Matice Radhošťská v 50. letech 20. století, tak jako mnoho dalších spolků, zanikla a obnovena byla až v roce 1994, jejím předsedou byl zvolen trojanovický starosta Drahomír Strnadel.

Autorem sousoší sv. Cyrila a Metoděje je frenštátský sochař Albín Polášek, který plastiku věnoval Matici Radhošťské darovacím listem: Já Albín Polášek rodák frenštátský daruji spolku Matici Radhošťské mnou zhotovené sousoší Sv. Cyrila a Metoděje jen pro horu Radhošť na věčnou paměť všem potomkům.

V pádě, kdyby z jakýchkoliv důvodů Matice Radhošťská se rozešla, přeji si a ustavuji, by město Frenštát vzal si pod ochranu a do správy toto bronzové sousoší. Albin Polášek. Dne 24./ III. 1931.

Sádrový model sousoší v měřítku 1:1 daroval Albín Polášek farnosti Rožnov pod Radhoštěm.

Mramorový oltář vytvořil pro kapli sochař Ferdinand Neumann z Kroměříže. Zvon daroval frenštátský továrník Josef Bumbala. Zvon byl původně umístěn v malé zvoničce v průčelí kamenné kaple, přežil obě světové války, kdy se zvony rekvírovaly pro zbrojní průmysl, aniž je známo, jakým způsobem se zvon podařilo zachránit; v současnosti se nachází ve vrcholu dřevěné zvonice.

Ozdobou prostě zařízené kaple jsou barevná vitrážová okna. Jsou na nich postavy našich národních světců a výjevy ze života sv. Cyrila a Metoděje.

Památný Radhošť je připomínán již roku 1868, kdy byl z Radhoště darován základní kámen pro stavbu Národního divadla v Praze jako vůbec prvý darovaný; podnes je mezi ostatními darovanými základními kameny označený číslicí 1.

Nejstarším objektem na Radhošti je kamenný kříž, který na vrcholu nechal roku 1805 postavit rožnovský měšťan Michal Janík. Později byl kříž přemístěn před kapli a na jeho místě bylo postavenou sousoší sv. Cyrila a Metoděje.

Na výstavě je také zmínka o Pustevnách, jeskyních a chodbách v podzemí Radhoště a dalších zajímavostech.

Starobylost někdejšího zašovského kláštera, který v novějších časech sloužil také jako dílna pro zhotovení gobelínů a sociální zařízení, dodává výstavě zvláštní atmosféru.

Výstava Proměny Radhoště a Cyrilometodějské kaple

potrvá po celé prázdniny.

 

11. 9. 1898 vysvěcení kaple.                               Roky 1924 – 1926 oplášťování kaple. 

Původní kamenná kaple na Radhošti.             Letecký snímek vrcholu Radhoště z počátku 20. století. 

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *