Kudy z Moravy do Slezska a obráceně

Morava byla v letech 830 – 907 centrem Velkomoravské říše. Později byla  jednou z historických zemí koruny české a v současnosti územím východní části České republiky. Po roce 1918 získala Morava postavení země, od roku 1927 země Moravskoslezská. Zemské zřízení zaniklo administrativní reformou roku 1949, při reformě roku 1960 byly opuštěny i historické hranice. Státoprávní postavení Moravy není v současnosti administrativně stanoveno.

Slezsko je historické území v jihozápadním Polsku a na severovýchodě České republiky v povodí horní a střední Odry. Od 6. století bylo Slezsko osidlováno slovanskými kmeny. V rámci Československa mělo Slezsko až do roku 1927 statut země, od roku 1928 to byla země Moravskoslezská. Roku 1939 – 1945 bylo české Slezsko součástí Německa. V roce 1945 připadlo německé Slezsko Polsku.

Až do 1. 12. 1928, kdy došlo ke sloučení Moravy a Slezska, tvořila hranici mezi oběma zeměmi řeka Ostravice.

Obec Ostravice patřila do roku 1848 panství Hukvaldy. Rozkládá se na obou březích stejnojmenné řeky, která tvořila moravsko-slezskou hranici.

Řeka Ostravice získala název podle svého prudkého (ostrého) toku. Vzniká soutokem Černé Ostravice, která pramení v jižním svahu Smrkoviny (západně od osady Bílý Kříž), a Bílé Ostravice, pramenící na úbočí vrchu Čarták (západně od Bumbálky). Délka jejího toku je 65,1 km, v Ostravě se jako pravostranný přítok vlévá do řeky Odry. Ostravice tvoří předěl mezi Lysohorskou a Radhošťskou hornatinou.

Podhorská obec Ostravice leží v centru rekreační oblasti Beskyd, jejichž masiv je nepravidelně členitý se středně skloněnými a příkrými svahy a nepravidelnými hřbety. Celá oblast je rozbrázděna  hustou sítí bystřin a potůčků.

Počátky obce Ostravice jsou spojovány s kolonizační vlnou, známou jako pasekářská kolonizace, která probíhala od konce 15. století.

Okolí obce poskytuje možnosti k rekreačnímu a sportovnímu vyžití. Oblast je vyhledávána v letním i zimním období. Milovníci přírody mohou obdivovat malebné kopce, slunné louky, příkré srázy, neobvyklé vyhlídky i původní přírodní společenstva.

Hranice mezi Moravou a Slezskem byla symbolicky obnovena právě v obci Ostravice, nedaleko železničního nádraží na mostě přes řeku Ostravici, kudy vede červeně značená turistická trasa na vrchol Lysé hory. Na levém břehu je symbol Moravy, kdežto na břehu pravém symbol Slezska.

Řeka Ostravice vytváří při zvodnění na skalnatém podloží divoké peřeje, kdežto v období chudém na vodní srážky jsou na jejím dně dobře znatelné skalní výchozy.

Za teplých letních dnů se v řece Ostravici rád koupal básník Petr Bezruč. Obec Ostravice byla jeho oblíbeným místem, podnes je zde jeho srub odkud pořádal výplazy na vrchol Lysé hory.

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *