Rožnovská městská knihovna ve 145 roce své existence

Poněkud nekulaté výročí, téměř dokonale utajeno a téměř opomenuto. Dne 1. ledna 1872 se začala psát historie Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Tehdy to byla knihovna občansko – národní městyse Rožnova. Vznikla ve škole u kostela z popudu radních Čeňka Janíka, Michala Kramoliše, Martina Baroše, Josefa Bayera a místního kaplana Františka J. Koželuha, který zároveň působil jako první knihovník. Následujícího roku knihovnu navštívil historiograf království českého František Palacký a věnoval jí celý Slovník Naučný, načež město Rožnov na jeho památku pojmenovalo knihovnu jeho jménem. Ve svých počátcích měla knihovna 2200 děl ve 1400 svazcích, mezi čtenáři farnosti bylo v oběhu asi 3000 knih. 

Kolik čtenářů tehdy knihovnu navštívilo není zaznamenáno. Víme však jak na tom rožnovská knihovna byla v roce 2016.

Knihovna má dvě pobočky, které jsou umístěny v okrajových městských částech – Horní Paseky a Hážovice. Odbornou pomoc poskytuje sedmi knihovnám v menších obcích regionu: Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče a Střítež nad Bečvou.

Stav knihovního fondu: 55 958 knižních jednotek. Počet odebíraných periodik: 111.
Z velkého počtu statistických údajů alespoň několik pro ilustraci (rok 2016): Rožnov měl v uvedeném roce 16 685 obyvatel. Registrovaných uživatelů knihovny bylo 2 889 (17,3%). Návštěvníků knihovny bylo 143 674. Výpůjček bylo 251 162.

Městská knihovna také pořádá nejrůznější akce pro veřejnost, takových bylo v roce 2016 celkem 209, a vzdělávacích akcí pro veřejnost 141.

Protože knihovna je plně elektronickofikována, zaznamenala počet návštěvníků na www stránky v počtu 35 091. Počet vstupů do elektronického katalogu z knihovny 196 a z prostoru mimo knihovnu celkem 63 433.

 

Těch zajímavých a mnohaciferných čísel je samozřejmě mnohem víc a jednoznačně ukazují, jak obyvatelé města s knihovnou žijí, jak ji využívají a jak hodně ji potřebují.

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm byla jednou z prvních na Moravě. Je také výjimečná nepřetržitým
provozem po celých 145 let od svého založení. Když v roce 1919 přijalo tehdejší Národní shromáždění první knihovnický zákon, který ukládal obcím zřídit do 2 let obecní knihovny a čítárny, byla už městská knihovna v Rožnově i s čítárnou provozována déle než 40 let.

Takže přece jen je důvod toto půlkulaté výročí připomínat.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *