Díky povodni z roku 2009 vznikla cyklostezka z Hostašovic do Nového Jičína

V roce 1886 byla zahájena stavba železnice císařské a královské Severní dráhy císaře Ferdinanda mezi stanicemi Kojetín a Těšín. V roce 1888 pak byla vystavena koncese na výstavbu lokální trati z nynější stanice Hostašovice do Nového Jičína. Trať byla dokončena následujícího roku v délce 10,157 km.

Při provozu převažovala nákladní doprava pro kloboučnickou továrnu Johann Hückel – s Shöne (dnešní Tonak a. s.), která stojí v Novém Jičíně na konci trati. Osobní přepravu zajišťovaly vozy 2. a 3. třídy, doba jízdy byla půl hodiny.

Provoz na původní železniční trati zasáhla 24. června 2009 ničivá povodeň. Tříhodinový večerní liják, provázený šesti bouřkami se 120 mm spadlých srážek, narušil chod obcí od Hostašovice po Nový Jičín. Bouře za sebou zanechala zatarasené mosty nákladními auty a autobusy, stržené lávky, které nevydržely nápor rozbouřeného živlu. Železniční trať mezi Hostašovicemi a Novým Jičínem byla zničena. Ničivý živel tak předstihl rozhodnutí o zastavení provozu na neefektivní trati a jejím zrušení.

Uspokojivým řešením bylo vybudování cyklostezky na železničním svršku železniční trati mezi Hostašovicemi a Novýmj Jičínem, která z velké části kopíruje historickou železniční trať.

Cyklostezka č. 6271 je 11 km dlouhá a povrch je z velké části kryt asfaltem. Na trase je pět nadkrytých míst k odpočinku. Cyklostezka je v péči Svazku obcí Hostašovice, Mořkov, Životice u Nového Jičína, Hodslavice a města Nový Jičín. Projekt Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice byl spolufinancován Evropskou Unií.

Cyklisté projedou po cyklostezce z Hostašovic od železničního nádraží nejprve úchvatným Domorackým lesem a dále krásnými podhorskými loukami se vzácnou květenou. Cyklistická trasa prochází podle původních železničních zastávek, překříží Křižanův potok, ubíhá přes Hodslavice, rodiště Františka Palackého, dál pod Palackého vrchem (420,4 m), přes Bludovice a kolem říčky Zrzávky až ke kloboučnické továrně u nádražní budovy stanice Nový Jičín – Horní nádraží.

Některé katastrofální události mohou mít v konečném důsledku i pozitivní důsledek.

Text © Richard Sobotka
Foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *