Monumentální plastika Jošta Moravského v Brně

Monumentální bronzová jezdecká socha Jošta Moravského byla instalována v listopadu 2015 v Brně na Moravském náměstí před Moravskou galerií, hned vedle kostela svatého Tomáše. Zobrazuje rytíře v brnění se štítem v podobě slunce. Hrot jeho kopí dosahuje do výšky osmi metrů. Kromě uctění památku Jošta Moravského je také alegorií odvahy.

Jošt Moravský pocházel z rodu Lucemburků, narodil se roku 1351 a zemřel 18. ledna 1411 v Brně. Měl v tehdejší mocenské hierarchii vysoké postavení jako  římskoněmecký král (od 1410), moravský markrabě (1375-1411), říšský generální vikář v Itálii (1383 a 1389), markrabě braniborský (1388 až 1400), držitel Lužice (od 1401). Byl synem markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a Markéty Opavské, synovcem Karla IV. Proslul jako obratný politik a diplomat, který v touze po moci neváhal v zájmu svých cílů měnit strany a názory. Podílel se na úspěších lucemburské dynastie. Markraběcím sídlem učinil Špilberk, který se stal významným kulturním centrem, zasloužil se o urbanistický rozkvět Brna. Moravští Lucemburkové položili základy půdorysu historického jádra Brna, jak je známe dnes. Jošt Moravský zemřel pravděpodobně na otravu. Po jeho smrti se titul moravského markraběte definitivně spojil s titulem českého krále a nikdy už nebyl samostatně udělen.

Plastika Jošta Moravského je umístěna v Brně, největším městě Moravy, položeného na soutoku řek Svratky a Svitavy, které v 11 století vzniklo jako obchodní středisko v podhradí hradu přemyslovských údělných knížat. O rozkvět Brna se zasloužila právě moravská markrabata Jan Jindřich Lucemburský (zemř. 1375) a Jošt Moravský (zemř. 1411). S hradem Špilberkem vznikl pevný hrazený celek, který odolal husitům i dvojímu švédskému obléhání (1643 a 1645). Od roku 1641 bylo Brno hlavní město Moravy, později (až do roku 1948) země Moravskoslezské.

Autorem plastiky Jošta Moravského je akademický sochař Jaroslav Róna (nar. 27. 4. 1957), český malíř, sochař, sklářský výtvarník. Studoval VŠUP. Představitel české moderny. Člen Staré party, zakládající člen skupiny Tvrdohlavých. Pro jeho tvorbu je charakteristická figurativnost. Jako sochař pracuje především s bronzem. Na soše Jošta Moravského pracoval s týmem spolupracovníků zhruba tři roky.

Plastika není postavena na piedestalu, přibližně čtyřmetrové nohy jsou ukotveny přímo do dlažby náměstí a lidé se mohou pod nimi volně procházet, což odpovídá záměru autora přiblížit sochu lidem.

„Zbavil jsem sochu patetičnosti. Je mi sympatické, když socha nemá přídavné části a stojí sama na zemi. Působí to hravě,“ uvedl autor plastiky Jaroslav Róna.

Už během instalace odolávala plastika řadě hanlivých přívlastků, ale nic neumenšilo na historické skutečnosti někdejší Moravy v době, kdy na významném místě vládnoucí hierarchie byl právě Jošt Moravský, který ve své době pozvedl význam a slávu města Brna i samotné Moravy.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka
Zdroj Internet

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *