Město Zubří má svého maskota

Vesnice Staré Zubří je uváděna v listině olomouckého biskupa Bruna již v roce 1272. Nejstarší zpráva o obci Zubří se nachází v listině vydané Bohuslavem z Krásna z 8. července 1310. Na pečetidle z roku 1790 je vyobrazení farního kostela sv. Kateřiny (postaven v letech 1785–1788). Od 12. dubna 1995 má Zubří svůj znak (ve zlatém štítě černá zubří hlava), a Prapor (žlutý list s černou zubří hlavou). S účinností od 22. 2. 2002 bylo Zubří rozhodnutím Parlamentu České republiky povýšeno na město.

Původní záměr Zubří bylo mít za maskota živého zubra.

Zubr evropský (Bison bonasus) je asi 350 cm dlouhý, 180 cm vysoký a 5 až 7 metrických centů těžký. Od hlavy mu odstávají nevelké rohy. Srst má dost dlouhou a kaštanově hnědou, která mu tvoří na krku velkou hřívu. V minulosti se zubr hojně vyskytoval v lesích střední a východní Evropy, jak podnes připomínají některá místní jména jako Zubří, Zubrnice a pod. Roku 1921 byla zastřelena poslední zubří kráva žijící ve volné přírodě. Zubři pak byli chováni v zoologických zahradách odkud byli roku 1952 vypouštěni do Bělověžského pralesa na území Polska, kde volně žijí.

Živý zubr, symbol města Zubří, byl v předvánočním, čase 2017 nahrazen maskotem vyřezaným ze dřeva. Plastika v téměř životní velikosti je umístěna poblíž železničního nádraží a působí impozantním dojmem.

Autorem plastiky je vsetínský řezbář Roman Mikuš (nar. 1987), který pomocí dlát a dalších nástrojů vyřezává převážně zvířata typická pro Valašsko a zachovává jim přírodní vzhled. Z jeho dílny vzešel také lidový dřevěný betlém.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *