Tajemství zašovského kláštera

Klášter v Zašové začal stavět František Ludvík  z Žerotínů (1716-1731), císařský rada a hejtman kraje Opolsko-frankenberského majitel panství. Dne 22. 10. 1722 byla sepsána zakládající listina. Osazen měl být právě mnichy řádu trinitářů.

Trinitáři jsou katolickým řádem s oficiálním názvem Řád Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatých  otroků. V době největšího rozkvětu v XV. stol. měl řád na 800 klášterů a několik tisíc členů. Jeho zakladateli byli sv. Felix z Valois (1127-1212) a sv. Jan z Mathy (1160-1213). První klášter vznikl nedaleko Paříže. Trinitáři se rychle šířili do dalších zemí. Jejich hlavním cílem bylo vykupování otroků, někdy i za cenu sebeobětování, že se namísto osvobozeného otroka sami vydali do otroctví. Takto za dobu své existence údajně vykoupili asi 1 400 000 otroků.

Na Moravu se řád trinitářů prvně dostal právě do Zašové k dostavěnému poutnímu kostelu Navštívení Panny Marie.

K osazení kláštera však byly stanoveny podmínky, že řád nikdy nepřekročí počet 13 bratří, že se zdrží veškerých sbírek v zemi a že v klášteře budou kněží, kteří znají dostatečně jazyk moravský a budou proto schopni vyučovat lid katechizmu a základním pravdám náboženským a vypomáhat v tamějších farnostech.

Základní kámen nového kláštera byl položen 4. 10. 1725. Koncem roku 1728 se mohli trinitáři do kláštera nastěhovat.

Trinitáři v Zašové se věnovali péči o poutníky a výpomoci ve valašských farnostech. Jejich oblibou byla také péče o vodní toky a prameny. Proto také o pramen ve Stračce.

Jaká tajemství zašovský klášter skrývá poodhalí přednáška zasvěcených odborníků 7. března 2018 v 17 hod. v Kulturním domě v Zašové.

SB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *