Před 45 lety byla ustanovena Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973, vládním výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973. Jedná se o největší chráněnou krajinnou oblast České republiky. Rozloha 1160 km².

Výškové rozdíly terénu jsou od 350 m v Zubří až po 1323 m na vrcholu Lysé hory.

Lesnatost tvoří 71%. CHKO Beskydy v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Vsetín zasahuje do kraje Moravskoslezského a Zlínského.

Má také 59 maloplošných zvláště chráněných území, cenných esteticky a významných svou jedinečností. Přírodní rezervace slouží k ochraně významných ekosystémů. Přírodní památka chrání přírodní útvar regionálního významu (např. geologický útvar, naleziště ohrožených druhů rostlin nebo živočichů apod.) Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky slouží k ochraně hodnot významných hodnot v národním nebo mezinárodním rámci.

Sídlem Správy chráněné krajinné oblasti je Rožnov pod Radhoštěm.

 sb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *