Ohlédnutí – fotograf Miroslav Bílek

Fotograf Miroslav Bílek by se letos 2. června 2018 dožil jedenaosmdesáti let. Měl zcela osobité vidění světa hledáčkem fotoaparátu, který se stal jeho neodmyslitelným společníkem od první poloviny šedesátých let minulého století. Narodil se v Borové na Českomoravské vrchovině, tady se od dětství formoval jeho niterný vztah k přírodě a k lidem. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích (1960) pracoval ve vývoji podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1965 byl členem skupiny Profil a od roku 1977 skupiny Setkání. Tvořil abstraktní fotografii, fotografoval akty a krajiny, psal teoretické články o fotografování a tento obor pak také vyučoval na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

Zpočátku fotografoval černobíle, zvláště abstraktní fotografie a krajinu. Na jihomoravských polích objevoval půvab Českého středohoří. Posléze našel svůj motiv také v beskydských stráních. Později přešel na barevné diapozitivy z nichž v roce 1997 vznikla osobitá knížka Beskydy. Koncem devadesátých let s k abstraktním motivům vrátil a vytvořil cykly Prázdné prostory a Křehké prostory, fotografie detailů, mnohdy kolorované. Pak také zcela výjimečné cykly Lidé, kteří mne míjejí a Spěch na schodech.

Ing. Miroslav Bílek uspořádal kolem sedmdesáti autorských výstav, zúčastnil se více než dvou set kolektivních výstav, získal řadu cen. Jeho fotografie jsou v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Žatvu jeho fotografického umění na vysoké, skutečně světové úrovni přeťala 30. června 2000 předčasná smrt. Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Pardubicích.

V závěru 20. století jsem při jednom setkání zaznamenal jeho fotografickou výpověď.

abstrakce
„Začal jsem  fotografovat začátkem šedesátých let po příchodu do Rožnova. Byly to fotografie abstraktní, detaily různých materiálů, asfalty, skla, papír, staniol a podobně. Z nich vznikl cyklus Imaginace.“

akty
„Kolem roku 1968 až 1970 navázalo období aktů. Nepovažuji je za příliš významné.“

krajina
„Potom jsem se začal zabývat krajinářskou fotografií. Nejdříve jihomoravská pole, pak také České středohoří, kam jsem jezdil dost často. Beskydy jsem v té době fotografoval jen málo. Teprve později jsem tady našel svůj motiv v beskydských stráních, kde jsou vykácené stromy, prázdná místa. Právě to byly jedny z mých nejúspěšnějších fotografií. Dostaly se na nejrůznější místa, jsou zastoupeny v různých galeriích, zakoupilo je i Muzeum umění v Seatlu v Americe. Měly dost velký ohlas ve světě. Krajinou jsem se zabýval hodně dlouho. Fotografoval jsem ji nejprve černobíle a posledních pět let barevně. Právě z těchto barevných fotografií vznikla knížka Beskydy.“

návrat k abstrakci
„Vrátil jsem se k abstraktním motivům a nafotografoval cykly Prázdné prostory a Křehké prostory. Jsou to fotografie detailů, také kolorované. Vedle toho jsem dělal cykly dokumentárních fotografií, například Lidé, kteří mě míjej. Některé byly pojaté víc výtvarněji, jako například Spěch na schodech; jsou to téměř grafické snímky, vypovídající o spěchu současných lidí.“

výtvarná fotografie
„Vždycky jsem svou práci zaměřoval spíš na výtvarnou fotografii, ta je mi nejbližší.“

 

Rožnovský fotograf Miroslav Bílek stále patří k významným tvůrcům. Jeho fotografie nepostrádají objevnost a schopnost výpovědi o tématu, kterým se zabývají. Knížka fotografií Beskydy vychází z důvěrné znalosti Moravskoslezských Beskyd a je výsledkem jeho dvacetileté snahy o zachycení této svérázné krajiny.

 

Text a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *