Památník obětí 1. světové války v Javoří – Velká Lhota

Mohyla v místě Javoří – Hrubá Lhota
Ve Vsetínských vrších na modré turistické značce u rozcestníku Na Spině směrem k Velké (dříve také Hrubé) Lhotě je v nadmořské výšce 550 m postavena mohyla vojákům 1. světové války.

Kolem kamenného monumentu rostou tři lípy. Neschází květinová výzdoba. Pod jednou lipou je lavička. Výhled od památníku je do údolí Valašské Bystřice. Kolem jsou roztroušené pasekářské usedlosti. Směrem západním je na kilometr vzdáleném návrší zdaleka viditelný javor.

Na mohyle je vyznačen text.

Na památku ruských legionářů, věrných bratří Josefa Šimčíka a Jana Melichaříka z Hrubé Lhoty. V boji za svobodu vzdálené české otčiny vydechli duši svoji dne 6. června 1918 v Jekatěrinoslavi na Ukrajině na popravišti, připraveném katanskou rukou maďarského 5. pluku honvédů. Hrdinové, za vaši svatou oběť pro vlast budiž vám věčná paměť. Pomník postavili manželé Kamasovi a Hlaváčovi z Hrubé Lhoty 1926.“

V horní části mohyly jsou v oválných rámečcích usazeny fotografie popravených vojáků.

100 let od konce 1. sv. války
Střely srbského studenta Gavrilo Principa, kterými 28. 6. 1914 zabil v Sarajevu následníka rakouského trůnu Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii, se staly záminkou k vojenskému zákroku proti odbojnému Srbsku. Nikdo nepředpokládal, že by se trestná výprava mohla rozhořet na v té době v největší světový válečný konflikt. Jestliže v roce 1884 měly evropské země ve zbrani něco přes 2,5 milionů mužů, pak v předvečer války roku 1914 už více než 4,6 mil. (nejvíce Rusko 1,251 mil. a Německo 0,864 mil.).

Válku zahájilo 28. 7. 1914 Rakousko-Uhersko vyhlášením válečného stavu Rusku. Následovaly další země a v konečném stádiu se války zúčastnilo 25 států. Bojovalo se na západní, východní a balkánské frontě, ve východní Africe, na Předním východě, i na moři. Výsledkem této totální váleční setby bylo 10 milionů mrtvých a 20 milionů zraněných, rozpad monarchie Rakouska-Uherska a turecké říše, přeměna Ruska a Německa a vznik nových států.

Válka ustala nejdříve na východní frontě 8. 11. 1917, na balkánské frontě bylo příměří podepsáno 29. 9. 1918, Turecko ukončilo boje 30. 10. 1918, Rakousko 3. 11. 1918, Německo podepsalo příměří 11. 11. 1918.

A osud studenta Gavrilo Principa? Jako neplnoletý (nar. 25. 7. 1894) byl odsouzen ke dvaceti letům žaláře; zemřel 1. 5. 1918 na tuberkulózu ve vězení v Terezíně.

sb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *