Jak nás trápí sucho i deště

Rožnovská Bečva pramení na severních svazích Vysoké (1024 m n. m.) v nadmořské výšce asi 1000 m. Délka jejího toku je 37,6 km a končí soutokem se Vsetínskou Bečvou ve Valašském Meziříčí. Zprava má 32 krátkých přítoků a levých přítoků má celkem 28. Průměrný spád Rožnovské Bečvy je 19 m na 1 km. Povodí Rožnovské Bečvy se rozkládá na ploše 254,32 km čtverečních.
Roční průměr  průtoku Rožnovské Bečvy je 3,75 metrů krychlových za sekundu
 Bečva je za normálního stavu romantická řeka. 

Za stoleté povodně v roce 1997 byl na měřicí stanici Krásno z neděle 6. července na pondělí 7. července 1997 v 03.00 hodiny ráno odhadnut průtok 350 – 400 metrů krychlových za sekundu (to je 93 – 106krát více).

Soutok potoka Hážovky s řekou Bečvou při katastrofálních záplavách v roce 1997

Období sucha a dešťů se střídají. Tyto anomálie vždy znamenají katastrofální odchylku zejména v zemědělské výrobě.

Nářky na sucho v letošním roce mají své opodstatnění, nezvykle vysoké teploty připomínají letní klima u Černého moře.

Historicky největší sucho zasáhlo naši zemi v roce 1947. Dešťové srážky byly toho roku nepatrné, teploty dosahovaly třiceti stupňů, v některých místech dokonce až 38 stupňů. Sklizeň byla oproti jiným rokům asi o padesát procent nižší. Vláda pod nátlakem SSSR odmítla Marshallův plán (European Recovary Program – Program obnovy Evropy), vyhlášený státním tajemníkem  USA G. Marshallem 5. 6. 1947 jako finanční a materiální pomoc Evropě. Namísto toho vláda zajistila dodávku obilí a krmiv z SSSR, brambory byly dovezeny z Rumunska.

Horní splav na Rožnovské Bečvě v létě roku 2018 a v létě roku 1991, kdy řečiště zcela vyschlo.

 

Sucho potrápilo oblast Beskyd také v roce 1991, kdy Rožnovská Bečva v letních měsících vyschla a v řečišti zůstaly jen ojedinělé tůně jako poslední útočiště přeživších ryb.

V roce 1991 řeka Rožnovská až na malé tůňky zcela vyschla.

Za největší přírodní katastrofu je vždy považována ta, která nás právě postihla, že jí předcházely katastrofy mnohdy mnohem větších rozměrů se rádo zapomíná.

Ovlivnit počasí navzdory nejrůznějším heslům „Poručíme větru, dešti.“ se stále nedaří. Hospodařit s počasím také nelze, ale lze hospodařit s vodou, která je základní podmínkou pro život, na to se také rádo zapomíná.

Text a foto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *