Tanečnice – jedna z tisícovek Moravskoslezských Beskyd

Tanečnice (1084 m n. m.). Vrch mezi Pustevnami a Čertovým mlýnem. Jméno hory vzniklo podle pověsti o zkamenělé tanečnici.  
S výškou 1084 metrů je Tanečnice jednou z beskydských tisícovek, kterých jsou v Moravskoslezských Beskydech téměř tři desítky. Hora je ve vrcholové partii pokrytá smrko-bukovým lesem a nejsou odtud žádné výhledy.
Tanečnice je dostupná z Pusteven po červené turistické značce.

Turisté s oblibou stavěli na vrcholu Tanečnice z kamenů tzv. „mužíky“ a tyto mohyly jim údajně měly vyplnit tajné přání.
Nedaleko vrcholu byl také pamětní kámen na sedmapadesátiletého turistu.
Vývěsku s Informačním letákem o vrcholu Tanečnice zde svého času umístil „Vlastenecký klub“ – místní Klub Frýdek-Místek.

Původní podoba vrcholu Kněhyně (1084 m n. m.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvě pověsti se váží  Tanečnici.Jedna vypráví o Barce, která jen spala, i když ostatní pilně pracovali. Barka totiž noc co noc utíkala do lesa, kde za svitu měsíce tančila. Za to ji Radegast proměnil v mohutnou horu, jejíž svahy padají do údolí jako záhyby dívčích sukní zkamenělé tanečnice.
Podle jiné pověsti získala hora svůj název podle pohanských obřadů, doprovázených divokými tanečními reji.
Na Tanečnici prý bylo rovněž tajné shromaždiště čarodějnic.

Současnost hory Tanečnice v samém srdci Beskyd a na území CHKO Beskydy. Vrchol je devastovaný megalomanskou stavbou neznámého původu a účelu bez jakékoliv informativní dokumentace o jejím významu, majiteli stavby, povolení stavby, investorovi, stavbyvedoucím, stavebním dozoru, o zahájení a dokončení stavby. Podobná dokumentace je vyvěšena např. na rekonstruované stavbě restaurace Libušín na Pustevnách, běžně také u každé stavby (mimo drobných staveb jako jsou kůlny a pod.) i mimo území CHKO Beskydy.

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena 5. 3. 1973, její rozloha je 1160 km2. Maloplošných a zvláště chráněných území v CHKO: 7 národních přírodních rezervací (NPR), 28 přírodních rezervací (PR), 24 přírodních památek (PP).
Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin. Pozoruhodné jsou také druhově pestré louky a pastviny, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Beskydská krajina má dosud mimořádnou estetickou hodnotu, která vznikla historickým soužitím člověka s horami. Význam chráněné krajinné oblasti je podtržen vyhlášením 59 maloplošných zvláště chráněných území. V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2005 zde byly zřízeny hned 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko.  (Zdroj Internet).

Monument připomínající vznik CHKO Beskydy a pamětní deska v městské parku v Rožnově p. R.

Tabule CHKO Beskydy na Pustevnách; informace o rekonstrukci restaurace Libušín na Pustevnách.

A

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *