Hrátky s čertem – Čertovy skály v Lidečku

Vůbec není zvláštní, že se na okraji starobylé obce Lidečko nachází ojedinělý skalní útvar, zvaný Čertovy skály. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1511, avšak údolí, v němž obec leží, bylo osídleno už v pravěku, jak dosvědčují nálezy předmětů lužické kultury.

Nedaleký Lyský průsmyk znamenal snadnou cestu pro uherské raubíře, takže roku 1683 za vpádu Tatarů a roku 1707 Turků Lidečko vždy hodně utrpělo, bylo zajato nebo zabito těmito děsy, přicházejícími snad ze samotného pekla mnoho lidí.

Místní obyvatele živila zemědělská práce a domácí výroba šindele. Dbali na vzdělání, takže historie místní školy sahá až do roku 1690. Také však dbali na víru, barokní kostel sv. Kateřiny byl roku 1770 postavený na místě staršího kostela, neboť ve věži  se nacházejí dva zvony datované letopočtem 1655. Kříž u kostela s drobnou plastikou Krista má dataci roku 1756 a socha svatého Jana Nepomuckého pochází z roku 1753.

Na okraji obce se nachází pískovcový skalní útvar Čertovy skály, zvedající se nad říčkou Senicí. Vyhledávaný je především horolezci jako cvičná skála. U jeho vrcholu byly nalezeny zbytky pravěkého hradiska (lužická kultura). V blízkosti Čertovy skály se nachází stejnojmenný motorest.

Čertovy skály v Lidečku jsou velmi známou a oblíbenou horolezeckou lokalitou a patří k nejnavštěvovanějším skalám na Valašsku. Přispívá k tomu skutečnost, že tamní pískovec je velmi tvrdý a kompaktní. Pro horolezce jde o cvičné skály s přibližně stem vytýčených výstupových tras od 5 po 9 stupeň obtížnosti.

Čertovy skály jsou snadno dostupné, zaparkovat lze přímo u nich, nebo u nedalekého Motorestu Čertovy skály. Podél skal prochází modře značená turistická cesta, která je součástí „Hornolidečské magistrály“.

Čertovy skály jsou výrazný krajinný prvek, jde o skalní výchoz tvořený blokem několika vrstev pískovců vypreparovaných činností vody a povětrnostních vlivů. Od roku 1966 jsou chráněny jako přírodní památka.

Čertovy skály v Lidečku pro svou atraktivitou patří k jednomu ze symbolů Valašska.

Text a reprofoto  © Richard Sobotka

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *