Buď pozdravena, řeko!

Pokaždé ohromí to zvláštní ticho u vody. Ono to vlastně ticho v pravém slova smyslu není. Řeka, i malá bystřina zpívá perlivou melodii, i hladina zdánlivě nehybného rybníka. Jde o to umět poslouchat melodii vody, rezonující neskutečně bohatým a rozmanitým životem.

Je to chvála vody, ale i úcta k ní.

Voda je dárkyní života. Je třeba přistupovat k ní s pokorou. A takto chápat i svět kolem řeky.

Každý strom v blízkosti řeky je živ její vodou. Obejmout ho a zaposlouchat se do jeho zkazek, bájí, legend a vyprávění.

Rozžatá svíčička na břehu řeky, když končí jeden rok a začíná nový, to je jen malé poděkování za vše, čím nás řeka obdarovává.

Umění být řekou  a vším, co v ní žije, je velké dobrodružství.

Jednou, až přejdeme řeku z jednoho břehu na druhý, řeka zůstane, ale její píseň dál bude zvučet těm, kdo ji porozuměli.

Klaním se ti, řeko!

Dne 16. dubna od 5. hodiny ráno nastoupí po obou březích řeky Bečvy zástupy pstruhařů.

Takže … dobrý lov na dobré řece.

Text a foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *