Pohorská Jednota Radhošť si připomíná 135 let existence

Počátky organizované turistiky spadají do druhé poloviny 19. století. Vůbec první turistickou organizací byl „Alpine Club“ v Londýně, založený roku 1857.

V zemích Koruny České se začala organizovaná turistika rozvíjet v závěru 19. století. Před 135 lety byl dne 14. září 1884 z podnětu frenštátských rodáků  PhMr. Štěpána Ježíška a JUDr. Eduarda Parmy založen „Z lásky k hornatému Valašsku“ náš nejstarší turistický spolek Pohorská jednota Radhošť (PJR); (Klub českých turistů vznikl v Praze až v roce 1888). Nově vzniklý spolek si vzal za cíl „Návštěvu hor a zajímavých krajin moravsko-valašských usnadňovati, lásku k nim pěstovati a k vědeckému prozkoumání Valašska přispívati.“ Ve znaku byl vyobrazen květ sedmikvítku a text: Pohorská jednota Radhošť.

Chata PJR na Velkém Javorníku

V prvopočátku se činnost PJR orientovala na frenštátské Horečky, kde v letech 1885-1886 vybudovala dvě vyhlídky a označila turistické chodníky.

Roku 1886 zakoupila pozemky na Pustevnách, budovala tam turistické útulny a rozhledny, včetně zvonice, kuželny a letní tělocvičny. Zakoupila také turistickou útulnu u kaple na Radhošti a v letech 1903-1907 adaptovala chalupu na Martiňáku pro potřeby turistiky. Zakoupením dalších pozemků se v roce 1908 dostal do majetku PJR celý horský hřeben na Pustevnách od Tanečnice až k rozhledně Cyrilka, také část pozemků na Radhošti.

Po vybudování silnice z Frenštátu do Ráztoky v roce 1906, a „knížecí cesty“ z Ráztoky na Pustevny v letech 1910-1911, vybudováním turistických chodníků z Ráztoky na Pustevny, na Skalíkovu louku, na Maňáky a Okrouhlý, byl završen rozvojový program PJR na severní straně Radhoště a Pustevny se staly dostupným a oblíbeným střediskem beskydské turistiky.

Zakladateli Pohorské jednoty Radhošť byly především dvě významné osobnosti.

Lékárník PhMr. Štěpán Ježíšek se narodil asi roku 1850 ve Frenštátě pod Radhoštěm, zemřel roku 1904 v Moskvě (Rusko). Jako jednatel PJR propagoval heslo Österreichischer Tourist klubu „Mit Herz und fürs Alpenland“, které však upravil na znění „Srdce a hnáty za naše Karpaty“. Po odchodu do Moskvy byl jmenován čestným členem Pohorské jednoty Radhošť.

JUDr. Eduard Parma, společenský pracovník, narodil se 20. 7. 1853 a zemřel 25. 11. 1921, vždy Frenštát pod Radhoštěm. Gymnázium studoval v Příboře a v Olomouci. Práva vystudoval na vídeňské univerzitě. Od roku 1885 působil v rodném městě jako advokát, politik a publicista. V letech 1891-1896 byl starostou Frenštátu pod Radhoštěm. V letech 1896-1913 byl poslancem Moravského zemského sněmu, kandidoval za moravskou odnož mladočechů Moravskou lidovou stranu. Aktivně podporoval rozvoj turistiky a byl předsedou PJR od roku 1886 až do své smrti.

V současnosti patří Pustevny k nevytíženější oblasti v Moravskoslezských Beskydech.

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *