Proměny Sokolovny v Rožnově pod Radhoštěm.

Dne 16. 2. 1862 byla na ustavující schůzi v Praze založena tělocvičná organizace Sokol. Jejím prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner (1822–1865), tvůrce náplně a symboliky sokolského hnutí. Financoval činnost jednoty, za vlastní peníze postavil v Praze tělocvičnu Sokola Pražského. Zavedl v Sokole tykání. Na jeho návrh se stala červená garibaldovská košile součástí sokolského kroje.

Spoluzakladatelem Sokola a jeho odborným vůdcem byl Miroslav Tyrš (1832–1884), estetik, tělovýchovný pracovník a politik; profesor dějin umění na UK a ČVUT v Praze. V letech 1862–1884 náčelník pražského Sokola. Roku 1882 organizoval a řídil I. sokolský slet. Tvůrce sokolské tělocvičné soustavy a tělocvičného názvosloví. Od roku 1871 vydával časopis Sokol.

Ještě v průběhu roku 1862 vzniklo v Čechách dalších 8 sokolských jednot. První veřejné cvičení se konalo v Praze 1. 6. 1862. O 20 let později (18. 6. 1882) proběhl v Praze na Střeleckém ostrově I. všesokolský slet za účasti 720 cvičenců. V té době měl Sokol již 76 jednot s 1600 členy.

Kotouček Osvald, zakladatel TJ Sokol v Rožnově a starosta Rožnova v letech 1923 -1927.

V průběhu let musela TJ Sokol zdolat ve své existenci nejrůznější překážky. Opatřením říšského protektora z 8. října 1941 byly sokolské spolky rozpuštěny. Podruhé se tak stalo r. 1952, kdy Sokol po sjednocení tělovýchovy zanikl. Krátký pokus o oživení Sokola nastal v r. 1968, pak znovu až po r. 1990.

Zakladatelem Sokola v Rožnově p. R. byl obchodník a pozdější starosta města Rožnova Osvald Kotouček. Stalo se tak 16. dubna 1890 po schválení stanov moravským místodržitelem v Brně. Původně rožnovští sokolové cvičili na různých místech ve městě. Roku 1892 koupila Sokolská jednota za 200 zlatých bývalou sýpku v místech dnešní Sokolovny, nákladem přes 1300 zlatých ji přestavěli a 12. září toho roku slavnostně otevřeli. Současnou podobu sokolovna získala po čtvrté přestavbě v roce 1956.

Rožnovská Sokolovna v letech 1892 a 1897.

Rožnovská Sokolovna v letech 1893 a 1923. 

Rožnovská Sokolovna v letech 1956 a roku 2001 při poslední úpravě. 

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *