Karel Chovanec – sny neumírají.

Bílé dřevo, dokonalá řezba, sepětí námětů s Valašskem, to jsou charakteristické prvky umělecké práce rožnovského řezbáře Karla Chovance.

Karel Chovanec (nar. 4. 10. 1936 v Kozlovicích) byl původním povoláním textilní chemik. K umění měl blízko od dětství. Od kresby tužkou přešel na tempery, pak na olej, maloval krajinky, zátiší, portréty. Zvláště ke dřevu měl niterný vztah. Řezbu prvně vyzkoušel v roce 1966 jedním nožem, místo dláta používal zbroušené pero z deštníku. Později začal používat profesionální švýcarská dláta a také sadu vynikajících anglických dlát, starých přes sto let, nejmenší milimetrové ostří, nejširší až šest centimetrů široké.

Řezbařině věnoval Karel Chovanec veškerý volný čas. Z jeho přívětivé dílny vycházely až dvoumetrové reliéfy, dřevěné rámy na zrcadla nebo na obrazy. Každé z jeho děl nese znaky vysokého mistrovství. Účastňoval se setkání řezbářů Hejův nožík, celé řady kolektivních výstav, vystavoval i samostatně. Jeho řezby jsou rozesety po celé republice, také v Americe, Německu, Francii a jinde.

Jedním z vrcholů jeho řezbářské tvorby je betlém.

„Skoro každý řezbář se pokouší o svůj betlém,“ řekl Karel Chovanec. „Jakási magická síla ho vede, aby se pokusil o něco, o co se pokoušela spousta jiných, někteří s úspěchem větším a jiní s menším. Betlém je pro každého také symbolickým návratem do dětství. Na svůj betlém jsem pomýšlel od doby, kdy jsem začal se dřevem pracovat, ale prvé figurky pro betlémskou kolekci vznikly až později. Každý rok pak přibyly tři až čtyři, celkem jich je dvaatřicet, každou z nich lze použít jako samostatný artefakt.“

Dvaatřicet figurek mistrně vyřezaných z lipového dřeva, starého kolem třiceti let. Jejich půvab umocňuje rázovitost zdejších lidí a umístění betléma do valašské krajiny. Muzikanti, řemeslníci, mudrci z východu, ovečky na pastvě, babka se vzpouzející se kozou. Nechybí ani pověstný čert, který podle lidového pořekadla nasísá do betléma. Je to svatá rodina. A také nezbytný andělíček na průčelí chléva, zvěstující radostnou novinu.

Betlém Karla Chovance se v roce 2008 vrátil pouhých několik dnů před instalací v rožnovském kostele z celostátní výstavy v Hodoníně, kde bylo k vidění na 400 betlémů. Protože kvůli zdravotnímu stavu nemohl Karel Chovanec výstavu v Hodoníně navštívit, viděl svůj betlém vůbec poprvé pohromadě až v rožnovském kostele, kdy mu duchovní správce farnosti P. Jiří Polášek umožnil o Vánocích betlém prezentovat.

Souborná výstava obrazů a řezbářské práce Karla Chovance byla v roce 2018 prezentována také v Sušáku Valašského muzea v přírodě. V reprezentativním výběru prací Karla Chovance bylo možné vidět také jeho první řezbářskou práci z roku 1966 – Valacha.

Blízké mu byly žánrové scény, taneční zábavy, muzikanti. Inspiraci nacházel také v biblických příbězích. V Hranicích na Moravě, v kostele zasvěceném Stětí sv. Jana Křtitele, se nachází Křížová cesta Karla Chovance v originální jemné a dobře zpracované řezbě.

Řezby Karla Chovance vykazují vysokou propracovanost, je v nich dynamika a atmosféra, prostě dokonale řemeslné zvládnutí řezbářské práce.

Malíř, vynikající řezbář a dobrý člověk Karel Chovanec odešel na věčnost ve čtvrtek 8. dubna 2021 ve věku nedožitých 85 let.

Z malířské tvorby Karla Chovance.

Řezba Karla Chovance. Zábava na Valašsku.

„Valach“ – prrvní řezba Karla Chovcance. Křížová cesta z kostela v Hranicích na Moravě.

Betlém Karla Chovance.

 

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *