Hrdina Janko Ušiak – nezapomínejme!

Ján Ušiak

Nar. 4. 10. 1914 – 3. 11. 1944. Ján Ušiak se narodil v Budiné v okrese Lučenec.Jeho rodina se v roce 1921 přestěhovala a svůj další život prožil v malé osadě Baktě u Rimavské Soboty. V roce 1937 narukoval do Československé armády a po vyhlášení slovenské samostatnosti ze dne 14. března 1939 se vrátil zpátky domů do rodné Bakty. Od prosince 1943 byl příslušníkem 1. československé samostatné brigády v SSSR.

Je 3. listopadu 2021, jedu krásnou krajinou. Na tuto dobu nezvyklé hezké počasí. Slunce prozařuje okolní kopce Beskyd a zvýrazňuje barvy podzimu. Cílem mé cesty je malebné městečko v srdci Beskyd, Čeladná. Čeladná, která je známa svou přitažlivosti, dokáže přilákat turisty, ale i milovníky sportů. Projíždím náměstím, hned vedle zastavuji u kostelíku.

Je to již 77. let, přesně 3. listopadu 1944, kdy zde položil život za svobodu proti fašistické porobě, legendární velitel 1. partyzánské brigády Jana Žižky, Janko Ušiak.

O tom vypráví pamětníci a je to také zaznamenáno v publikaci: ČELADNÁ by neměla zapomínat.

„Při prozrazení schůzky u Čertová mlýna, byl také raněn-velitel 1čs. partyzánské brigády-poručík Janko Ušiak. Podařilo se mu však uniknout z německého obklíčení a oklikou se dostal do hostince na Martiňáku. Tam hledal pomoc. Z čertová mlýna na Martiňák je to dnes po značeném chodníku dobrých 5 km. Tuto cestu si však nemohl dovolit. Ta jeho byla mnohem delší a mnohem namáhavější.

Měl prostřelené obě zápěstí. Ztrátou krve a chůzi lesním terénem byl značně oslabený. Prsty na rukou nedokázal ovládat. Na Martiňáku Jankovi poskytli nejnutnější, laické ošetření. V hostinci však nemohl zůstat.

Zranění potřebovala odborná lékařská ošetření. Proto se Josef Kubáň vydal na odvážnou cestu. Na kole dojel na horní Čeladnou hledat odbornou pomoc. Také domluvil místo uschování. Nejpříhodnější místo se jevilo u Machandrů, ve světničce, která sloužila pro tovaryše-řeznické učně a ta byla prázdná. Tak se i stalo.

Ještě však dříve, než mohl být por. Ušiak převezen do ostravské nemocnice, byl dům obklíčen. Stalo se to těsně před polednem. Antonín Machander, dostal příkaz, aby šel před německým velitelem a otevíral každou místnost. Když stoupali po venkovních schodech do světničky, kde Antonín Machandr musel dělat německému veliteli živý štít, najednou slyšeli výstřel. Tak vyhasl hrdinný život legendárního partyzánského velitele.“

Pokračuji k místu, kde je Janko Ušiak pochován. Přemýšlím, jak letošní uctění památky Janko Ušiaka proběhne.

Přesně v určenou dobu se prostranství před hrobem zaplní. Poznávám přátelé z ČSBS v Opavě i Vsetíně, Prostor také zaplnila historická skupina, vedena Jiřím Tesařem z Vize 70 plus. Za ČSBS Nový Jičín jsem se přišel poklonit a uctít památku padlým vlastencům i já.

Starosta Čeladné Pavol Lukša. 

Prostranství zaplněno. Slova u mikrofonu se tradičně ujímá starosta Čeladné, pan Pavol Lukša, vítá hosty a připomíná událost, která se stala v obci před 77. léty. Poté se ujímá slova místostarostka paní Věra Golová. Připomíná odkaz hrdinné smrti Jána Ušiaka i dalších padlých ve druhé světové válce. Zdůrazňuje trvalý odkaz padlých hrdinů.

Poté vystupují zástupci organizací z Opavy i Vsetína.

Také předseda Historické skupiny, plk. v. v. pan Karel Vaculík, 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky. Ve svém výstižném vystoupení kladl důraz na to, abychom nezapomínali na oběti války a vážili si života.Také vzpomenul některé informace, které se objevuji v dnešní zvláštní době, a zkreslují realitu.Nebyly to jen Lidice, ale i další místa na Moravě i v Čechách, kde Němci způsobilí nesmírné utrpení a to i v poslední dny války. Zbytečně umírali lidé, vlastenci. Msta neznala hranic. Také o tom by se veřejnost a zejména mladá generace měla dovědět.

Ploština, Prlov, Juřičkův mlýn a mnoho, mnoho dalších míst. Vůči těm, kteří položili své životy, je to nedůstojné a nespravedlivé.

Popřál všem život v míru a aby již nikdy nedošlo k válečnému utrpení.

Žákyně místní školy zarecitovaly hezké básně. Zážitek setkání umocnil trumpetista, který zahrál Slovenskou a Českou hymnu. Byl to velmi silný zážitek, při kterém jsme si uvědomovali, jak je důležité si připomínat odkaz padlých hrdinů.

Na závěr zazněly čestné salvy k poctě.

Po ukončení jsme měli možnost si ještě sdělit dojmy a informace.

Setkání bylo příjemné, velmi přátelské, přítomní tvořili jednu velikou rodinu.

Celá vzpomínková akce byla dobře připravená a účast byla hojná. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli uctít památku hrdinů. Poděkovat obci Čeladné, jejímu dlouholetému starostovi Pavlu Lukšovi, paní místostarostce Věrce Golové a také paní ředitelce školy, že vede žáky k úctě k padlým hrdinům. Odjížděl jsem s pocitem důstojného připomenutí padlých hrdinů.

Machandrův dům, kde Ján Ušiak zahynul. 

Všem, kteří jste se podíleli a podílíte na přípravách těchto pietních akcí, patří veliké poděkování.

Janko Ušiak, ale i další, kteří položili své životy, by jistě byli rádi, že nezapomínáte.

Čest památce hrdinů. Čest památce padlých.

Važme si života v míru.

Ladislav Blahuta
ČSBS Nový Jičín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *