Historie Paláčkova mlýna a jeho zánik.

Učitel, historik a spisovatel Čeněk Kramoliš, rožnovský rodák, uvádí ve své knize  „Rožnovský okres“, kterou v roce 1907 vydal v Brně Musejní spolek: K nejstarším zařízením průmyslového charakteru...

Když Rožnov voněl benzínem.

V závěru prvé poloviny 20. století žilo rožnovské náměstí čilým motoristickým ruchem. Byly k tomu vytvořeny podmínky. Před prodejnou Drogerie stála na chodníku benzínová pumpa...