VLADISLAV CHMELAŘ – Odešel PAN TESLA

Vladislav Chmelař prožil pracovní kariéru v Tesle Rožnov od dělníka po vedoucího technické kanceláře výrobního úseku. Po roce 1990 organizoval privatizaci polovodičové výroby, která byla završena v roce 1997....