Evangelické kostely na Rožnovsku.

Boj o bibli se stal ústředním motivem náboženské reformace. V českých zemích došlo roku 1485 k vzájemnému uznání menšinové církve katolické a většinové evangelické (utrakvistické a protestantské)....

Kulturní výročí červen 2023

František Palacký – „Otec národa“. V měsíci červnu roku 2023 uplynulo 225 let od narození českého historika, politika, filozofa a estetika – řečeného „Otec národa“ –...