… sejdeme se v lepších časech

Ohlédnutí za spisovatelem Vítězslavem Bělovským  Šenov 5. ledna 2017 Milá zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté, poslední den uplynulého roku 2016 se uzavřela životní pouť vašeho...

Míjení a setkávání

Ohlédnutí za redaktorem, spisovatelem a nakladatelem Vítězslavem Bělovským. (10. 9. 1943 – 31. 12. 2016). Určitě jsme se s Víťou setkali už na stránkách ostravského literárního...