Kulturní výročí duben 2004.

Rudolf Cimala, fotograf (13. 4. 1912 – 21. 8. 1980). Fotografoval od mládí. Jeho snímky byly vysoce ceněny vydavatelstvími pohlednic. Nejčastěji fotografoval přírodní krásy Beskyd. Vydal přes dvacet pohlednic Valašského Meziříčí, z toho třináct barevných.  Jeho snímky jsou v celé řadě turistických prospektů a kalendářů. V dubnu 2022 uplynula 110 let od jeho narození.

 PhDr. Libor Knězek, literární historik, kritik a publicista (13. 7. 1929 – 13. 4. 2017). Studoval na gymnáziích ve Frenštátě a ve Valašském Meziříčí, literární vědu a estetiku na UK v Praze. Pracoval v Bratislavě v oblasti literárního muzejnictví. Spolupracoval s Literárním ústavem SAV a v letech 1959-90 působil ve Svazu slovenských spisovatelů. Věnoval se české a slovenské literatuře 19. a 20. století a česko-slovenským literárním vztahům. Je spoluautorem asi 150 publikací. Sestavil Encyklopédiu svetových literárnych diel. Rodnému kraji věnoval čtení o B. Četynovi „Krajina černá lesem“ a J. Strnadlovi „Shledání s krajem“. S J. Nečasem vydal „Malý literární místopis Československa“. Vydal knihu o své matce Marii Knězkové-Parmové „Život v práci i tužbách“. Vydal „Literatura na Frenštátsku“ a do frenštátských Hlasů muzea psal své literární vzpomínky. Je držitelem Ceny sv. Martina 1998. V dubnu 2022 uplynulo 5 let od jeho úmrtí.

 

Josef Ország-Vranecký, společenský pracovník (22. 3. 1913 – 14. 4. 1977). Vystudoval učitelský ústav ve Valašském Meziříčí. Učil na Podkarpatské Rusi, po válce na Valašsku a potom v Pusté Polomi. Od roku 1967 byl odborným pracovníkem Valašského muzea v přírodě. Byl znalcem lidového života a folklóru, vyráběl tradiční hudební nástroje. Zabýval se výzkumem lidových řemesel, hudebních nástrojů historii lidového – orszáckého kroje. Napsal publikaci „Lidové hudební nástroje na Valašsku“, „Valašské kovářství“, „Dýmkařství na východní Moravě“ a „Křiváčkářství na Valašsku“ (s E. Urbachovou). V dubnu 2022 uplyne 45 let od jeho úmrtí.

 

 

Ing. Jan Rudolf Bečák, vlastivědný pracovník (20. 4. 1915 – 1. 1. 1987). Nejprve se věnoval národopisu Hané. Od roku 1964 byl ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, organizoval jeho dobudování a od roku 1969 také pořad Národopisné léto. Od roku 1972 byl vedoucím národopisného oddělení Vlastivědného ústavu v Olomouci. V dubnu 2022 uplyne 35 let od jeho smrti.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *