Rodinné dny v roce 2022.

Den matek je den, kdy se dává pocta matkám a mateřství. Den matek je velmi krásný svátek, rozšířený po celém světě. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě a vychází z různých tradic.

Obdobný svátek existoval již ve starém Řecku, kde se slavil svátek plodnosti matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey – Kybelé, matky bohů.

V 16. stol. se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.

Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1974 na počest Anny Reeves Jarviosové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Thomas Woodrow Wilson první oficiální oslavu a Den matek tak připadá v USA, a podobně i v ČR, na druhou květnovou neděli.

V Československu se začal slavit Den matek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce však byl tento svátek postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), přesto se v některých rodinách stále připomínal. Po roce 1989 se oba svátky v některých zemích sloučily.

Typickým dárkem ke Dni matek jsou květiny a drobné většinou vlastnoručně vyrobené dárky, které matky dostávají hlavně od svých dětí.

Svátek matek v roce 1924 na rožnovském náměstí.

Den dětí v roce 2022 připadá na středu 1. června. Den dětí je svátkem nevinnosti, očekávání a nadějí. Jeho připomenutím se dospělí vracejí alespoň v tento den do dětství. Den dětí je zároveň oslavou budoucnosti lidstva – neboť kdo nebyl dítětem, nemohl být ani dospělým, a dětské sny mohou uskutečnit jen dospělí.

Podnět k založení Dne dětí vznikl 23. dubna 1920 během války za nezávislost Turecka. Při založení Národního shromáždění tehdejší ochránce práv Mustafa Kemal prohlásil, že děti jsou důležitou součástí budování státu a navrhl ustanovit 23. duben jako Den dětí, ten je v Turecku dodnes uznávaným svátkem.

Během Světové konference pro blaho dětí se 1. června 1925 konal v San Francisku festival Dračích lodí. Čínský generální konzul tehdy poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. V roce 1949 vyhlásila Mezinárodní demokratická federace žen 1. červen Dnem pro ochranu dětí. Podnětem k tomuto kroku bylo vyvraždění Lidic v roce 1942 a masakr ve francouzském Oradour-sur-Glane. Tato připomínka se časem změnila na Den dětí, nebo také na Mezinárodní den dětí.

Na děti, alespoň formálně, se ani v současnosti nezapomíná. V roce 1959 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o právech dítěte a v roce 1989 Úmluvu o právech dítěte. Cílem takového konání byla podpora dětí a poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístup ke vzdělání.

Dětem jsou v průběhu kalendářního roku věnovány i další připomínky, například Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese, Mezinárodní den za odstranění práce dětí, Den afrického dítěte, Mezinárodní den mládeže, Mezinárodní den ztracených dětí, Světový den dětí (20. listopadu), Den nenarozeného dítěte (25. března).

Prohlášení a dobrých úmyslů je mnoho a jde jen o to proměnit je v konkrétní činy.

V České republice se Mezinárodní Den dětí slaví každoročně 1. června, kdy jsou pro děti připravovány různé společenské a sportovní akce.

 

Den otců v roce 2022 připadá na neděli 19. června. Je to svátek oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V některých státech se váže ke svátku sv. Josefa (19. března), také k různým jiným svátkům.

Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců byla spíše soukromá a konala se v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910, v den narozenin Sonořina otce. Popularita svátku Dne otců rostla a v roce 1966 se díky prezidentu Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně Dnem otců.

V České republice  se tento svátek slaví jen ojediněle. První akcí podporující Den otců je Tátafest, pořádaný v mnoha městech ČR od roku 2007 celou řadou organizací.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *