Beseda o městečku Libavá a Libavsku.

Libavá a Libavsko, jedinečné území přírody uprostřed civilizace. Beseda s myslivcem a spisovatelem Ing. Dušanem Pořízkou se konala ve středu 23. listopadu 2022 v Městské knihovně, v jejím přechodném sídle ve Společenském domu, v Rožnově pod Radhoštěm.

Městečko Libavá, německy Liebau nebo Stadt Liebau, se nachází v nadmořské výšce 630 m, má necelých 600 obyvatel. Území Libavska geomorfologicky spadá pod Nízký Jeseník. Obyvatelstvo Libavska, které spadalo do Sudet, téměř výhradně tvořili Němci. Situace se změnila po druhé světové válce, kdy byli Němci odsunuti, a prostor byl osídlený českými osadníky. Dne 17. 9. 1946 byl v prostoru zřízen vojenský tábor, k 1. 7. 1950 prohlášený vojenským újezdem, o rozloze 235,5 km čtverečních. Z původních 24 obcí se do současnosti dochovalo jen 5.

I když se historie Libavska odvíjí už od 13. století, je kvůli omezení vstupu do vojenského prostoru pro většinu obyvatel oblastí poněkud tajemnou.

Ředitel rožnovské městské knihovny Bc. Pavel Zajíc a autor knih o Libavé Ing. Dušan Pořízka. 

Ing. Dušan Pořízka vystudoval lesnické školy a fakultu v Brně, pak nastoupil do zaměstnání u Vojenských lesů v Lipníku, kde působil od hajného po vedoucího těžebního střediska, pak na ředitelství, až po hlavního inženýra. Území Libavska důvěrně zná od raného dětství a jako jeden z mála je má důkladně prochozené. Svědčí o tom i skutečnost, že o přírodě Libavé napsal deset knih.

„Severovýchodní část Libavé patří k nejhezčím prostorům. V meandrech teče řeka Odra a mezi obcemi Podlesí a Libavá je kolem ní krásná niva. Vzhledem k malé dostupnosti vojenského prostoru se tam vyskytuje ojedinělá fauna i flóra,“ uvedl autor knih o Libavsku.

Pramen Odry, řeky o celkové délce 861 km (z toho na území ČR 120 km), která na dolním toku tvoří hranici mezi Německem a Polskem, pramení právě na Libavsku. Na velkých plochách kvete vlčí bob a náprstník, v podmáčených lokalitách vlhkomilné sasanky, sněženky a bledule. Velký je výskyt hadů, žab a obojživelníků. Vyskytuje se tam mufloní, dančí a srnčí zvěř, ale nejvýznamnější zvěří je jelen, jeho populace je nejlepší v celé České republice. Neschází černá zvěř a brodiví ptáci. Usadil se v prostoru také orel skalní.  

Na dokumentárních snímcích to však byly také ruiny domů ze zaniklých obcí.

„Přijíždějí potomci sudetských Němců, podívat se, kde žili jejich předci, nechají v místě kříž, nebo sakrální pomníček,“ uvedl Ing. Dušan Pořízka.

Na Libavsku je také řada památek, třeba významné poutní místo v obci Stará Voda s kostelem zasvěceným sv. Anně a sv. Jakubovi. Nově to jsou také lovecké chaty.

Zajímavá a podnětná beseda o městečku Libavé a Libavsku byla hojně navštívena.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka
Foto © archiv Dušan Pořízka

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *