Tři králové – příběh tří mudrců.

V západní liturgické tradici je svátek Tří králů připomínán 6. ledna.

Příběh o třech mudrcích, nazývaných jako Tři králové, jmény Kašpar, Melichar a Baltazar, má původ v biblickém příběhu o narození Ježíše Krista.

Tři králové přišli od východu, aby v judském Betlémě navštívili Ježíše krátce po jeho narození, uctili „krále židovského“ a předali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Stalo se tak za časů krále Heroda. Král Herodes přikázal mudrcům, aby mu oznámili, kde se dítě nachází. Hvězda přivedla mudrce až k domu, kde byl Ježíš s Marii. Mudrci se novorozenému poklonili a předali mu dary. Když odcestovali, místo Ježíšova narození králi Herodovi neoznámili. Herodes se rozlítil, a protože se po narození Mesiáše-krále židů obával o své postavení, nechal usmrtit všechny chlapce do věku dvou let. Josef však předtím na pokyn ve snu vzal Ježíše a Marii a utekl do Egypta.

Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, jsou však uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků.

Až do dnešních dnů se 6. ledna dochovalo požehnání, psané posvěcenou křídou na dveře domů písmeny K † M † B † jako zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.

Text a foto © Richard Sobotka
Kresba© Mikoláš Aleš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *