Patnáct let Občanského sdružení Mariánský pramen Stračka

Součástí poutí do Zašové, které se datují od roku 1672, podle některých dokonce od roku 1580, je také lesní zákoutí Stračka. Motivem poutí byl od počátku Milostný obraz P. Marie Zašovské, namalovaný údajně v 15. století, na němž je vyobrazena legenda o vděčnosti středověkého rytíře, který na útěku před Tatary prosil o pomoc Pannu Marii, ta ho vyslyšela a zázračně rytíře zachránila. Pramen ve Stračce roku 1724 upravili mniši trinitáři po osazení kláštera v Zašové. Roku 1811 byla ve Stračce vybudována průtoční komora od pramene, roku 1853 byl v areálu postaven kamenný kříž.

Největší rozmach poutí nastal za působení faráře Josefa Odstrčila, který v Zašové působil v letech 1885-1903. Roku 1895 dal upravit stráň ve Stračce a zřídil tam Lurdskou jeskyni se sochou P. Marie Lurdské – tehdy se Zašové začalo říkat „Valašské Lurdy“. Celý areál byl ohrazen kamennou zídkou.

Až do roku 1932 patřila Stračka obci. Toho roku byla podle usnesení obecního zastupitelstva část Stračky kolem jeskyně odprodána farnímu úřadu, který měl pečovat o lepší vzhled celého okolí.

Za působení P. Heřmana Štíhla byl roku 1940 kvůli snadnějšímu přístupu ke Stračce upraven nový chodník. Protože se poutníci dotazovali, proč ve Stračce není v jeskyňce socha P. M. Zašovské, nechal P. Heřman Štíhel zhotovit u olomouckého řezbáře Rudolfa Doležala sochu P. Marie Zašovské.

Nová socha ve Stračce byla požehnána 5. července 1942 za velké účasti poutníků. Socha stála 5 tisíc korun a byla zaplacena z darů ctitelů P. Marie Zašovské.

Socha Panny Marie Lurdské byla 22. listopadu 1942 převezena do kostela, kde byla umístěna v lurdské jeskyni, kterou zhotovil olomoucký řezbář Rudolf Doležal pod kůrem v nepoužívaném prostoru, kde bylo kdysi schodiště na věž a půdu kostela,.

Poslední úpravy Stračky proběhly v letech 2000-2006.

Občanské sdružení Mariánský pramen Stračka vzniklo 24. června 2002 z iniciativy občanů, za spolupráce farního úřadu a obce. Zásluhou tohoto občanského sdružení byla provedena kompletní rekonstrukce areálu Stračky. Zakončena byla 31. května 2003 hojně navštívenou pobožností, spojenou s žehnáním obnovené sochy a pramene.

V roce 2017 uplynulo 15 let od zřízení Občanského sdružení Mariánský pramen Stračka.

Nikdy nevysychající pramen ve Stračce je zdrojem nezávadné vody pro obyvatele obce Zašová a širokého okolí. Lidé nacházejí ve Stračce klid a duševní pohodu.

Text a foto  © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *