Svatý Hostýn – nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě

Nejvýše položený moravský poutní chrám Nanebevzetí P. Marie na svatém Hostýně (718 m) ročně navštíví na čtvrt milionu poutníků a návštěvníků.

O dřevěné kapli na Hostýně jsou zprávy už z druhé poloviny 16. století, nechal ji postavit tehdejší majitel bystřického panství Burian Žabka z Liberka pro havíře dobývající železo a stříbro. Původní obraz umístěný v kapli nechal roku 1620 zničit luterán Václav Borovský z Bítova.

O zděné mariánské kapli na vrcholu Hostýna je první písemná zmínka z roku 1625 od olomouckého biskupa Františka Dietrichsteina.

Roku 1650 odkoupili panství Rottalové. Manželka Jana z Rottalu, Marie, pořídila po roce 1655 do kaple na Hostýně nový obraz namalovaný na lipovém dřevě, je na něm Panna Marie s Dítětem stojícím na půlměsíci. Výjev porážky tatarských vojsk byl zachycen na plastickém reliéfu, vytepaném do stříbrného plechu ve spodní části obrazu. Obraz byl časem přenesen do kostela v Bystřici pod Hostýnem.

Novodobý kostel o rozměrech 48 x 32 m a s výškou v kopuli 28 m byl postaven holešovským stavitelem Tomášem Sturmem. Základní kámen byl položen roku 1721, stavba v barokním slohu trvala 27 let. Osud chrámu nebyl nijak jednoduchý. Roku 1787 byl zrušen a odsvěcen. Znovu obnoven roku 1845 a v tomto roce opatřen nynější sochou z lipového dřeva Panny Marie Svatohostýnské v životní velikosti, umístěné nad hlavním oltářem.

Dřevěná plastika brněnského sochaře Benedikta Edele, zobrazující P. Marii s Ježíškem metajícím blesky na Tatary, kteří roku 1241 vpadli na Moravu, podle legendy se lidé tehdy uchýlili na Hostýn a byli zachráněni, se stala symbolem Hostýna.

Zásluhou arcibiskupa olomouckého Antonína Cyrila Stojana došlo roku 1912 ke korunovaci sochy Panny Marie Svatohostýnské v bazilice na významném mariánském poutním místě na Moravě. Stalo se tak za účasti …vznešených hodnostářů  církevních a světských, přečetných kněží a šlechticů a nesčetného zbožného lidu. Milostná socha Nejbl. P. Marie Svatohostýnské s Ježíškem Jménem sv. Otce drahocennými korunkami od obětavých ctitelů Mariánských darovanými a od sv. Otce v Římě byla dne 21. června 1912 posvěcena na sv. Hostýně o Nanebevzetí Panny Marie, dne 15. srpna 1912.

Korunkami jsou ozdobeny obě postavy. Korunky byly pořízeny ze sbírek věřících. Moravské ženy a dívky darovaly prstýnky, náušnice i šperky. Korunka Panny Marie má čelenku zdobenou dvěma řadami 546 perel, 27 diamanty, 148 rubíny a 138 smaragdy. V přední části má vyrytý nápis: Zůstaň Matkou lidu svému. Korunka na hlavě sošky Ježíška je jednodušší a zdobí ji nápis: Beránku boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Korunovační slavnosti v roce 1912 trvaly deset dnů a v den korunovace údajně navštívilo Hostýn přes 100 000 lidí.

V srpnu 2012 si v poutním chrámu Nanebevzetí P. Marie na Hostýně připomněli velkou slavností sté výročí od papežské korunovace milostné sochy Nejbl. P. Marie Svatohostýnské s Ježíškem.

Hostýnský areál doznal s přípravou oslav stého výročí korunovace řadu proměn. Již v roce 2010 byla současně s výměnou dlažby v bazilice za přispění Ministerstva kultury ČR z Programu restaurování movitých kulturních památek restaurována také dřevěná socha Panny Marie. Bylo vybudováno venkovní pódium jako liturgický prostor i jako pódium pro divadlo a koncerty. Opraveny byly cesty kolem Jurkovičovy křížové cesty. Renovovány některé významné sochy v okolí baziliky, rekonstruována Vodní kaple.

Oslavy stého výročí korunovace vyvrcholily v sobotu 18. srpna 2012. Slavnostní mši byli přítomni biskupové ze všech moravských i sousedních diecézí.

Během oslav zapěl na Hostýně spolu s ostatními sbory společnou píseň také Zašovský chrámový sbor pod vedením Petra Borovičky. Sami pak vystoupili se dvěma částmi vlastní původní skladby Missa brevis, jejím autorem je regenschori Petr Borovička.

V letošním srpnu si na Hostýně připomenou už 105 let od papežské korunovace milostné sochy Nejbl. P. Marie Svatohostýnské s Ježíškem.

Text a foto © Richard Sobotka

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *