Rožnov turistický v roce 1927- i v současnosti.

V roce 1927 sepsal prof. Jar. Všetečka spisek „Rožnov pod Radhoštěm a okolí. Průvodce s obrázky a panoramaty.“ Cena Kč 2.50. Vydání spisku tehdy podpořily všechny významnější podniky a firmy v Rožnově, včetně Spořitelny města Rožnova pod Radhoštěm, Hotelu Radhošť, Hotel Elzer (Dobrá kuchyně, 15 pokojů), Camila Jurajdy, prodejce pravého rožnovského plátna, zefíry, sypkoviny a jiného textilního zboží. Vydání podpořil také J. Kantorek továrna na kůže, Oldřich Třasoň, zkoušený zubní technik a mezi dalšími i Lékárna u Matky Boží.

Město a lázeňské místo Rožnov pod Radhoštěm leží v údolí Rožnovské Bečvy na úpatí mohutného Radhoště. Má 3161 obyv., okr. soud, zems. školu hospodářsko-lukařskou a hospodyňskou, pícninářský a travinářský výzkumný ústav a soukromou školu valašského vyšívání, jejíž výrobky se těší znamenité pověsti. Místní drahou spojen je se stanicí v Krásně n. Bečvou u Valašského Meziříčí.

Polohou jest chráněn Rožnov před sev. větry vysokými horami; kromě Radhoště jest to Kyčera 872 m, Velký Javorník 919 m, Kamenárka 863 m aj., které jsou prorostlé rozsáhlými lesy, ponejvíce jehličnatými. Samo město jest obklopeno od sev. a záp. rozsáhlým starým parkem, táhnoucím se v délce 1 ½ km podle Bečvy. Kromě toho jsou v sousedství dvě parkovitě upravená návrší, stráně Wilsonova a Denisova, takže město leží v samé zeleni. Své poloze, mírnému podnebí a neobyčejným krásám přírodním vděčí Rožnov svou chvalnou, více než stoletou pověstí jako léčební místo klimatické a středisko turistické.

Jako středisko turistické je Rožnov velmi výhodný, neboť lze konati odtud množství krásných výletů ve všech směrech do lesnatých hor i údolí. Charakteristické pro Rožnov jsou březové hájky, které jsou jeho znamenitou okrasou. K výletům do okolí lze užíti i automobilů (fy Fencl), pravidelná autobusová doprava vede jednak do Frenštátu, jednak do Horní Bečvy. V místě je odbor KČST, i studentská noclehárna (v dívčí škole u kostela).

Ve městě samotném lze hned za pomníkem Palackého odbočit vpr. k Městským lázním s basénem a vodoléčbou. Ve vile bratří Jaroňků si lze prohlédnouti jejich prodejnu uměleckých předmětů. Starší z obou bratří Bohumír, malíř a grafik, má akvarely, tempery, olejové obrazy i barevné dřevoryty zvláště z Valašska, nejvíce ze Štramberka a z Rožnova. Obrazy se vyznačují jasnými barvami a vystihují náladu valašského kraje. Mladší z bratří Alois vyrábí gobelíny s národními vzory, hlavně však keramiku, při čemž materiál i provedení jsou jemnější než při keramice lidové. Umělecko-průmyslovou dílnu má v Rožnově i K. Solařík.

Sady legionářů, které již dříve vábily svými mohutnými stromy i malebnými partiemi u Bečvy, poutají od r. 1925 též Valašským muzeem v přírodě, které má ukázati ve skutečnosti lidové stavby valašské. Dosud jsou zde postaveny stará radnice rožnovská, která sem byla přenesena z města, jiný dřevěný dům rožnovský, valašská zvonička, studna a úl. Ve staré radnici lze vystoupiti na dřevěnou pavlač, třemi dřevěnými pilíři podepřenou, i do světnice radních pánů. Osada jest i nadále doplňována a stává se obdobou proslulého stockholmského Skansenu.

Prof. Jar. Všetečka nabízí výlet na Radhošť a Pustevny se sestupem do Frenštátu. Také výlety do okolí Rožnova i do vzdálenějšího okolí. Panoramata z vrcholu Radhoště nakreslil autor na místě samém. Prof. Jaroslav Všetečka jako zkušený a znalý turista vydal také turistické průvodce Vysoké Tatry a Demänovské jeskyně, Radhošťské Beskydy, Trenčianské Teplice, Radhošť a okolní kraj, Rožnov pod Radhoštěm a okolí.

To vše i s doporučením: „Restaurace, lidová kuchyně, plzeňské a litovelské pivo. Znovuzřízený kulečník. Rožnov p. R. Karel Majer ml.

Takže v krásném podzimním čase vzhůru za krásami Rožnova a jeho okolí!

Text a foto © Richard Sobotka

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *