Jak jsme slavili 1. máj

Podnět ke vzniku svátku práce na den 1. května se poprvé uvádí v roce 1886, kdy v Chicagu pod vedením odborů proběhla celodenní stávka, usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty výdělku. Dne 3. května se v Chicagu shromáždilo na 300 000 dělníků, během kterého došlo ke střelbě a k usmrcení několika stávkujících. 

První celostátně slavený Svátek práce se uskutečnil 1. května 1888, jako upomínka událostí v Chicagu. V roce 1890 přijala II. internacionála návrh francouzských socialistů, aby byl 1. květen prohlášen oficiálně za svátek práce a ten se pak postupně rozšířil i do dalších zemí.

Už dlouho před rokem 1890 se prvomájové oslavy konaly jako svátky jara a byly vítány spoustou květin.

Májové oslavy v Anglii probíhaly jako korunovace královny máje „May Qeen“, která šla v čele průvodu celá oděna v bílém. Vše bylo ozdobeno květinami, tančilo se kolem májky od níž kolem dokola vedly stuhy držené dětmi.

Ve Skotsku a Irsku se na první máj zapalovaly ohně, které hořely po celou noc. Pořádaly se průvody. Nad ránem šplhala děvčata na nedaleký vrcholek, aby se umyla v ranní rose a zajistila si tak zdraví a krásu na celý život.
V Německu souvisejí oslavy prvního máje se svatou Walburgou. Tančí se kolem májek a zapalují ohně. Chlapci stavějí májku před dům své dívky a dívky na znamení lásky kladou před dům růže s rýží ve tvaru srdce.

Ve Francii se lidé navzájem obdarují konvalinkami, jak to kdysi učinil Karel IX. Konají se průvody, všude je dostatek jídla a pití. Finové slaví první máj karnevalem.

V Čechách se svátek práce poprvé slavil roku 1890 v Praze na Střeleckém ostrově.

V zemích socialistického bloku byl 1. máj zpolitizován a slaven jako svátek práce. Tak tomu bylo i v Rožnově. Aby byla zajištěna účast pracujících na manifestaci, museli pracující v některých letech největší místní továrny Tesla v den oslav nastoupit do továrny a potvrdit účast na pracovní lístek – na píchačkách. Průvod postupoval ulicí 1. máje, kde byla na křižovatce vybudována tribuna, odkud byly pronášeny slavnostní projevy politických a hospodářských pracovníků. Průvod pak pokračoval přes dolní most na náměstí, postupně však řídl, jak se pracující vytráceli do bočních uliček a zbavovali se povinně nesených transparentů.

Současný první máj se děje ve znamení jara a lásky – nemělo by se zapomenout ani na májové políbení pod kvetoucím stromem.

Slávu 1. máje za socialismu nafotografoval Svatopluk Juříček a je zajímavé si některé snímky prohlédnout.

Text a reprofoto © Richard Sobotka
Foto © archiv Svatopluk Juříček

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *