Bezruký Frantík na divadelní scéně kulturního domu v Zubří

V pátek 24. května 2024 uvedl Dům kultury v městě Zubří divadelní hru „Bezruký Frantík“. Zcela zaplněné hlediště téměř bez dechu sledovalo osud bezrukého chlapce v proměnách času a doby. Účinkovali herci pražského Divadla pod Palmovkou. Divadelní hru „Bezruký Frantík“ napsali Tomáš Dianiška a Igor Orozovič na námět stejnojmenné knihy Richarda Sobotky.

Richard Sobotka a Tomáš Dianiška v kavárně Domu kultury v Zubří před představením divadelní hry.

Životopis bezrukého chlapce, vlastním jménem Františka Filipa, je na prvé pohlédnutí dosti strohý: narodil se před 120 roky dne 20. února 1904 v Jamném nad Orlicí a zemřel 9. února 1957 v Brně ve věku 53 let. Pohřben je na brněnském ústředním hřbitově.

Při sledování divadelní hry nebo při četbě životopisné knihy se otevře neobyčejné dobrodružství tělesně těžce postiženého chlapce, který se nepoddal svému osudu.

Poutač divadelní hry „Bezruký Frantík“ v Domu kultury v Zubří. 

Jakou šanci pro život měl v roce 1904 bezruký Frantík? Nic víc, než přežívání ze soucitu, všemi odstrkovaný a posmívaný, odkázaný na žebrotu. Sousedky radily nešťastné matce mrzáčka utopit, jak se to praktikovalo s nechtěnými koťaty. Statečná matka se rozhodla postarat o chlapce – mrzáčka tak, jako se starala o šest ostatních dětí. Jejího daru dokázal bezruký Frantík využít naplno.

Kromě Jamného nad Orlicí, kde se bezruký Frantík narodil, Prahy, kde se vzdělával v Jedličkově ústavu, Brna, kde podnikal, měl v oblibě také Rožnov pod Radhoštěm.

Do tehdejších klimatických lázní bezruký Frantík často zajížděl, ale v přívětivém lázeňském městečku nemínil tak podnikavý člověk léto jen prolenošit. Nedaleko za Rožnovem zřídil poblíž přírodního koupaliště u horního splavu prosperující „Kavárnu u Frantíka“. Bylo to příhodné místo pro piknik. Za slunečného letního dne bylo v kavárně hostů jako máku. Bezruký Frantík pořádal soutěže krásy a různé zajímavé akce. I dobročinné, kdy pozval nemajetného chlapce z Prahy k bezplatnému desetidennímu pobytu v Rožnově.

Richard Sobotka, Tomáš Dianiška a Vojtěch Fülep v kavárně Domu kultury v Zubří před představením.

Úspěch kavárny se posléze stal Frantíkovi osudným. Méně úspěšní majitelé hostinců ve městě úřadům oznámili, že bezruký Frantík nemá koncesi na provozování hostinské činnosti. Nepomohlo odvolání k  prezidentu Masarykovi, ten na Frantíkovu žádost o povolení kavárnu provozovat odpověděl, že zákony platí pro všechny.

Ztráta kavárny v oblíbeném Rožnově bezrukého Frantíka přímo zdrtila. Najednou se ztratil. V té době byl už tak známý, že jeho zmizení vyvolalo poplach. Národní noviny, Polední listy a další tiskoviny oznamovaly palcovými titulky: Bezruký Frantík nezvěstný…

Bezruký Frantík pobyl nějaký čas u sestry Lídy v Jamném nad Orlicí, už zanedlouho začal podnikat v Brně.

Richard Sobotka s představitelem postavy bezrukého Frantíka Vojtěchem Fülepem.

V roce 2003 vyšlo první vydání knížky o Františku Filipovi „Bezruký Frantík“ v nakladatelství Tilia v Šenově u Ostravy – knížka v roce 2004 získala „Cenu hejtmana moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského“. V roce 2019 bylo divadelníky Igorem Orozovičem, Tomášem Dianiškou a dalšími v Divadle pod Palmovkou úspěšně uvedeno divadelní představení „Bezruký Frantík“. A v roce 2020 díky Evženii Malé a Marcele Šaldové vyšlo druhé vydání knížky „Bezruký Frantík“.

Ke 120. výročí narození bezrukého Frantíka – Františka Filipa, uspořádala obec Jamné nad Orlicí dne 20. dubna 2024 „Frantíkův den“. Sochař Jan Šebek vytesal plastiku bezrukého Frantíka a v obci byl otevřen parčík bezrukého Frantíka. Byl také vydán Almanach prací a vzpomínek na bezrukého Frantíka.

Herci Divadla pod Palmovkou při děkovačce, aplaus měl dlouhé trvání. 

Frantíkovo výročí si v pondělí 22. dubna 2024 připomněli také v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm za účasti autora plastiky bezrukého Frantíka sochaře Jana Šebka a autora knihy „Bezruký Frantík“ Richarda Sobotky. V Rožnově pod Radhoštěm poblíž místa, kde bezruký Frantík před sto lety provozoval oblíbenou kavárnu, byl u horního splavu usazen bezrukému Frantíkovi „Kámen paměti č. 13“ s jeho životním heslem „Chci a proto umím.“

Vojtěch Fülep jako bezruký Frantík podal vynikající výkon.

A v pátek 24. května 2024 byla v kulturním domu města Zubří divadelníky pražského Divadla pod Palmovkou úspěšně uvedena divadelní hra „Bezruký Frantík“.

Svého času napsal bezruký Frantík – ovšemže nohou – poznámku: „Rozdělím se dnes s vámi o své životní heslo: Chci a proto umím. Ale od toho “chci“ k tomu „u m í m“ to trvá někdy velmi dlouho. Vytrváte-li však, jistě zvítězíte! I já jsem zvítězil.“

Hlediště Domu kultury v Zubří bylo během divadelní hry „Bezruký Frantík“ zaplněno do posledního místa. 

Text © Richard Sobotka
  Foto  © Jakub Sobotka

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *