Poezie roku církevního.

František Bartoš (1837-1906) zaznamenal roku 1883 ve své knize „Lid a národ“ poezii roku církevního se všemi zvyky a starobylými a namnoze i pohanskými obřady,...