Toulky Beskydami – Starojický hrad

Zřícenina hradu Starý Jičín se nachází na Starojickém kopci 496 m n. m. vysokém, asi 600 m severně od obce Starý Jičín a přibližně 4 km severovýchodně od města Nový Jičín.

První písemná zmínka o hradu pochází ze 14. 7. 1240. Pod hradem postupně vznikala osada „hradčanů“ a z ní posléze obec Starý Jičín, která se na poč. 13. stol. stala tržní vsí. Kolem roku 1230 získal obec i s okolím Arnold z Hückeswagenu. Počátkem 14. století byl hrad v držení pánů z Kravař a v 16. stol. získali panství Žerotínové. Nejvíce hrad utrpěl za třicetileté války, pak v 18. stol. za pánů Seilernů. Počátkem 20. století zbyla z kdysi mohutného hradu zřícenina a dodnes se kromě částí vysokých obvodových zdí dochovaly i klenby spodní části hradu.

Dnes už jen malebné ruiny svědčí o někdejší mohutnosti strážního hradu a jeho strategickém významu v místě, kudy v minulosti vedla Jantarová cesta od Jadranu po Baltské moře.

 

Do vlastnictví obce Starý Jičín se hrad dostal v roce 1996. V tomto roce byla obcí s podporou dotací ministerstva zrekonstruována u přístupové cesty hradní věž. V jejím přízemí se nachází restaurace a v jednotlivých podlažích expozice dokumentů o hradu a panství Starý Jičín. Panoramatický výhled z věže na krajinu v okolí hradu dosvědčí o strategicky výhodné poloze hradu a doslova uchvátí.

Obec každoročně pokračuje v rekonstrukci hradních zdí.

Během prázdnin se na hradě konají nejrůznější kulturní akce, nejúspěšnější z nich byly sokolnické dny, folkové koncerty a strašidelný hrad.

Hrad je přístupný celoročně, ale vždy na vlastní nebezpečí. Hradní věž je za přijatelné vstupné otevřená během prázdnin denně, v září až říjnu jen o sobotách, nedělích a svátcích. Přístupová 700 m dlouhá cesta začíná u starojického kostela zasvěceného sv. Václavovi a je příjemnou procházkou lesním porostem. Parkování v obci je na několika místech zdarma.

Celkový zážitek z návštěvy Starojického hradu je víc než skvělý.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *