Bezbariérová naučná stezka ve Valašském Meziříčí

Bezbariérová naučná stezka je v přímém kontaktu s Valašským ekocentrem ČSOP. Nalézt ji můžeme ve východní části města Valašské Meziříčí, v prostoru někdejšího cvičiště bývalých kasáren, v Šafaříkově ulici při propojce na místní část Hrachovec.

V areálu není třeba zdolávat nějaké překážky. Přírodní zákoutí návštěvníka zláká vykonat okruh, kolem rybníka po dřevěném chodníku, v délce osmi set metrů, kochat se tichem v bezprostředním kontaktu s přírodou a při tom poznávat a vzdělávat se.

Naučná stezka v okolí rybníčka vznikla z vojenského cvičiště bývalých kasáren.

Vojenská posádka byla dislokována do Valašského Meziříčí za Rakouska-Uherska v roce 1914 se záměrem vybudovat lazaret pro raněné a choré vojíny z bojišť první světové války. Jejím sídlem se stal zámek Žerotínů, kde byla roku 1910 zrušena ženská věznice. Vojsku objekt sloužil i po roce 1918.

Při vzniku ozbrojených sil Československé republiky byla kasárna vybudována na pozemcích velkostatku Karla Žerotína z Bludova a roku 1927 tam byl přemístěn 40. pěší pluk. Za druhé světové války byla v kasárnách německá posádka. Po roce 1945 se do kasáren vrátila československá armáda. V závěru 50. let 20. století kasárna využívalo vojsko železniční. To po vzniku České republiky 31. 3. 1994 zaniklo a nahradila je mechanizovaná brigáda. Kasárna byla po více jak 83 letech vyklizena v roce 1997.

 

Revitalizace zeleně v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí byla v roce 2011 spolufinancovaná EU – fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí. V areálu vznikl DiscGolfPark a kolem rybníčku, který byl vyhloubený železničním vojskem  v roce 1966 a sloužil jako cvičná vodní plocha ke stavbě ženijních mostů a v roce 2011 byl revitalizován, vznikla zajímavá naučná stezka s dřevěným ochozem a celkem s 11 zastaveními, vybaveným naučnými tabulemi, které návštěvníkovi napomohou objevovat zjevné i skryté přírodní zajímavosti.

Prostřednictvím naučných tabulí se lze poučit o dříve pěstovaných ovocných dřevinách a způsobu roubování. V areálu ČSOP pak o ptačí populaci a ptačích budkách coby náhradě za zničená přirozená hnízdiště. Další naučné tabule vypovídají o rostlinách a zvířatech vázaných na vodu a v okolí rybníka. Z obsádky rybníka lze poznat přibližně pět druhů ryb, na břehu pak vodní rostliny a vodní hmyz.

Návštěvníka doslova okouzlí příroda se vzrostlými stromy, které vytvářejí malebná zákoutí.

Bezbariérová naučná stezka ve Valašském Meziříčí je místo příhodné pro poznávání, poučení i pro odpočinek.

Text, foto a reprofoto © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *