Obrazy Jaroslava Frydrycha v Karlovském muzeu

K nedožitým devadesátým  narozeninám rožnovského malíře Jaroslava Frydrycha (1928-1982) je uspořádána výstava jeho obrazů pod názvem „Tváře v krajině – krajina ve tváři“ v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích.

Obrazy vyjadřují malířův vztah ke krajině i k lidem, hluboké procítění krás zdejší krajiny i obtíže lidského života v ní. Na jednom z obrazů je žena na málo úrodném políčku v horách a na pozadí svažitá stráň s pasoucím se dobytkem, na jiném lesní dělníci člení pilou břichatkou kmen mohutného stromu. Je to také poezie horských květů, které oživují výhled do hornaté krajiny. Jaroslav Frydrych dokázal zachytit výraz tváře i s charakteristickými detaily, a nejen tvář lidí, ale také tvář krajiny. Miloval stromy na samotách i stromy kolem dřevěných chalup. Jeho obrazy vypovídají o vztahu člověka k přírodě, k polím, lukám, lesu, k potokům i obloze. Vybízejí uchovat si lásku k přírodě, která nám dává vše potřebné k životu, hledat a nalézat pravdu a umět se za ni postavit – v tom je odkaz výtvarného díla Jaroslava Frydrycha.

Výstava obrazů Jaroslava Frydrycha v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích je otevřena až do 29. července 2018.

sb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *