Sanace sesuvu na Dolní Bečvě

Jen málo obcí si našlo na pláních a v údolích takovou polohu, aby z okna téměř každého domu měli obyvatelé výhled na památnou horu. Právě tak je tomu v obci Dolní Bečva. Její hlavní ulice směřuje k severu a po celé délce je z ní výhled na cyrilometodějskou kapličku. Po obou stranách strmě vybíhají svahy, obepínají hluboké rokliny a zvedají se stále výš, až po majestátný vrchol Radhoště.

Ze svahů vyvěrají početné prameny, jak ostatně napovídají pomístní názvy V Rozpitém, Horní a Dolní Rozpité. Chodí k nim pít nejen lesní zvěř, ale také pocestní, turisté, myslivci, lesní dělníci. Každý, kdo pramenitou vodu nabere do dlaní, musí se k pramenu shýbnout a takto se mu poklonit.

Za deštivého období se některé svahy mohou rozvolnit a dochází tam k sesuvu půdy. Pokud zemina zavalí jedinou příjezdovou cestu k uskupení několika domů, jak se to po roce 2010 stalo v údolí Horní Rozpité na přístupové cestě ke Grúniku, pak musí dojít k radikálnímu řešení.

Hluboké údolí Horní Rozpité nabízí neotřelou romantiku divokých hor. Na dně údolí pramenný potok, který vyvěrá přibližně sto metrů pod vrcholem Radhoště, rozmarně poskakuje z kamene na kámen.

Pohodlná cesta pod Kamenným kopíruje v obloucích horský terén až po samotný vrchol.

Na protějším břehu Rozpitského potoka míjí cesta pěkně upravený pramen Obišovka. Kousek dál se potok člení na dvě ramena, obě pak lemují každé ze své strany patu návrší Grúnik.

Pravý přítok protéká pod prastarým obloukovitým mostem, vybudovaným z kamenů, pak hladce klouže po velkých kamenných plotnách skalního výchozu.

Přístupová cesta ke Grúniku, vybudovaná ve strmém svahu, byla už v minulosti v jednom bodě nestabilní. Deštivé období po roce 2000 uvolnilo zeminu a sesuv hrozil strhnout tuto jedinou přístupovou cestu až na dno rokliny.

Sanace sesuvu probíhala v letech 2015-2016. Nákladný projekt (celkem 15 870 925 Kč) byl financován příspěvkem z fondu Evropské unie, SFŽP ČR. Obec Dolní Bečva se podílela částkou 1 587 093 Kč. Kromě zajištěného svahu, odvodnění terénu, zpevněné cesty kryté asfaltovým povrchem jsou to také svodidla v délce několika set metrů na okraji strmě svažitého terénu.

Řídícím orgánem této náročné práce bylo Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostřední ČR a příjemcem dotace pak obec Dolní Bečva.

Text a foto © Richard Sobotka       

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *