Krédo téměř pro každého

Krédo je souhrn názorů nebo přesvědčení. Krédo může být filozofické i vědecké. Může být vyjádřením trvalého osobního přesvědčení. Chce-li někdo ve svém curriculum vitae udělat na ostatní dojem, uvede kromě osobních životopisných dat, rodinných poměrů, zaměstnání, zájmů a politické příslušnosti také krédo. Třeba i jinojazyčné, aby to mnělo šmrnc, jak to udělala jedna nejmenovaná pražská herečka: If winter comes, can spring be far behind?

Nabízíme několik variant kréda, ovšem pouze v jazyce českém.

Nic není zadarmo.
Štěstí přeje připraveným.
Nikdy nepřestat používat hlavu.
Pravda je někdy jednoduchá, ale ne vše, co je jednoduché, je pravda.
Obracet i záporné v kladnou hybnou sílu.
Nikdy nemít žádné krédo.
S úsměvem jdou i těžké věci lehčeji.
Slušnost a spravedlnost.
Téměř vše je řešitelné, kromě nekonečnosti lidského života.

Čest, svědomí, práce.
Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.
Nic v životě předem nevzdávat.
Jen cizíma očima můžeme vidět vlastní nedostatky.
Houževnatost a píle může vyvážit nedostatek talentu.
Nečinit druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě.
Naplnit své poslání.
Poctivost v práci i v životě.
Nikdy nečekej na ideální okamžik.
Kvalita práce, zodpovědnost, velkorysost, humanita.

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Existuje fakt dějinné spravedlnosti.
Každá výlučnost dráždí průměrné lidi.
Závist je nesmiřitelnější, než nenávist.
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom žena dokáže vytvořit domov.
Věřím, že zdravý rozum a lidská slušnost jednou zvítězí.
Nikdy není tak dobře,. aby nemohlo být lépe, ani tak špatně, aby nemohlo být hůř.
Setkání s blbcem nikdy nenahradíš.
Nelze být vždy hrdinou, vždy však lze být člověkem!
Je jen jedna důležitější věc než rozdělat věci správně, a to dělat správné věci.

Každý den strávený na rybách se nepočítá do života.
Není důležité, kdo má pravdu, ale co je pravda.
Kde je vůle, je i cesta.
Spoléhat sám na sebe.
Den má 86 400 vteřin.
Když si myslíš, že nemůžeš, přidej!
Nikdy neříkej nikdy.
Být sám sebou.
Je lepší dílo vykonat než vysvětlovat, proč ho vykonat nelze.
Žít a nechat žít.

Největší neštěstí tohoto světa je lidská hloupost.
Nezblbnout!
Nic není tak dokonalé, aby se to nedalo zlepšit.
Psi štěkají a karavany táhnou dál.
Krásné je zúčastnit se, ještě krásnější je zvítězit.
Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil.
Nejsme pány přírody, ale její součástí.
Méně krást, víc se smát.
Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko.
Dobré zábavy není nikdy dost.

Nízkost lidí spočívá v tom, že když se naštvou na Boha, tak zabijí kostelníka.
Nikdy slunce nezašlo, aby opět nevyšlo.
S proudem plynou jen mrtvé ryby.
Padneš-li na hubu, hleď rychle vstát, nic jiného ti totiž nezbývá.
Všechno zlé je pro něco dobré.
Všechno jde, když se chce!
Ničeho nelitovat, ale poučit se ze svých chyb.
Každý den odvahu!
Mluvit pravdu a nenechat se koupit.
Správně vidíme jen srdcem.

V boji se zlem prohry nelituj.
Je nutné znát svoji cestu i cenu.
I ty nejkrásnější nohy někde končí.
Lidskému životu dává smysl láska a práce.
Nevěř v nic, nedoufej v nic, nečekej nic.
Je-li  nutno, zhloupni, ale nenech se ohlupovat.
Neboj se udělat ten velký krok.
I po špatné sklizni je třeba sít.
Nejhorší na světě je lidská blbost, závist a nepochopení.
Neberte život příliš vážně, beztak z něho nevyváznete živí!

Nic nepovažovat za předem jisté.
Úspěšný ještě neznamená dobrý.
Vyplatí se tvrdě pracovat.
Nelhat sám sobě.
Nelekat se překážek.
Nemůžeš sníst svůj koláč a mít ho.
Vyslechni pozorně názory druhých, ale řiď se vlastním rozumem!
Každý sám svým pánem bohem.
Pořádnej mužskej má bejt ve dvaceti pěknej, ve třiceti ženatej, ve čtyřiceti bohatej, v padesáti moudrej … a v šedesáti mrtvej.
Co tě nezabije, to tě posílí.

Buď svůj!
Náhoda je koneckonců Bůh.

sb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *