Prvé číslo Zašovských novin vyšlo před 25 lety

Zašovské noviny jsou vydávány v péči Obecního úřadu v Zašové. Jejich první číslo vyšlo 16. srpna 1994 na pouhých 4 stranách a prodávalo se po 2 Kč. Tehdejší starosta Jaroslav Krůpa v úvodníku mimo jiné uvedl, že se jejich prostřednictvím zlepší a prohloubí kontakt s občany, občané budou daleko lépe informováni a také vznikne prostor pro názory občanů.

Prvé číslo otisklo zprávy z jednání obecní rady a obecního zastupitelstva, společenskou kroniku a sdělení redakce, která měla v plánu uvádět také zajímavosti z historie obce, výpisky z obecních kronik, informovat o činnosti a rozvoji služeb místních podnikatelů a podobně. V dalších číslech se objevil dětský koutek, sport, také vzpomínka na profesora Arnošta Kubešu a jiné. Do novin přispívali místní farníci, hasiči, spolky a sdružení. Noviny se staly neodmyslitelnou součástí obce.
Zakladatelem a šéfredaktorem Zašovských novin byl Zdeněk Poruba neúnavně pracoval pro svou rodnou obec Zašová. Jako kronikář zaznamenával historii obce od roku 1989. Byl duší Zašové, zajímal se o její historii, o historii jednotlivých rodů, pomístní jména, historii jednotlivých částí obce, zaznamenával výpovědi pamětníků. Jeho činorodou práci narušovala těžká nemoc, ale nevzdával se, právě svou neutuchající činností ji překonával. Vždy plný optimismu měl stále mnoho plánů, co ještě by bylo možné udělat. Pracoval až do poslední chvíle. Boj s těžkou nemocí dobojoval 18. září 2007.

Text a foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *