Vzácný host v Tylovicích

Známý brodivý pták čáp bílý (Ciconia ciconia) se usadil v Tylovicích U křížku na sloupu elektrického vedení. Rozměrné hnízdo má zřejmě postavené z nevodivého materiálu, prochází jím totiž víc elektrických drátů, než je u běžné domácnosti obvyklé. Čápi jsou zřejmě spokojeni, ale jestli jim připojili elektroměr a jak to mají s placením za spotřebovaný elektrický proud nelze spolehlivě zjistit.

Čápi bílí dosahují výšky 95–105 cm, rozpětí křídel 155–165 cm. Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé.

V roce 2001 hnízdilo v ČR na 901 čapích párů. I když vytváří stálé páry, na zimovištích ve střední a jižní Africe žijí samostatně a setkávají se opět až po návratu na hnízdo, kterému jsou věrní.

Čápi sbírají potravu na vlhkých loukách a polích. Oblíbili si otevřenou krajinu, ale vyskytují se i v blízkosti lidských obydlí. Dožívají se kolem deseti let. V ČR patří čáp mezi ohrožené druhy.

Čápi bílí na elektrickém sloupu v Tylovicích se už zřejmě počítají k pravověrným Tylovjanům.

Text a foto  © Richard Sobotka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *