Brillovka – stále živá historie

Beseda o Brillovce, která se konala 16. ledna 2020 ve výstavním prostoru rekonstruované rožnovské textilky MOP a později LOANA, po rekonstrukci na památku zakladatele továrny Leo Brilla pojmenované jako BRILLOVKA, za účasti autora stejnojmenné publikace Richarda Sobotky, majitele objektu Ing. Jiřího Študenta, autora rekonstrukce objektu Ing. arch. Karla Janči, starosty města Rožnova pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše a značného počtu Rožnovanů, kterou moderoval Lukáš Španihel nebyla poslední zmínkou o tomto komplexu a jeho historii. Renovovaná Brillovka dál úspěšně žije.

Křest knížky BILLOVKA kousky textilií.

Zajímavé při ohlédnutí do historie Brillovky je určitá hra čísel.

Leo Brill, majitel velké textilní továrny ve Vídni chtěl s výrobou expandovat. Po neúspěšném pokusu založit pobočku ve Vodňanech se spolu se svými společníky rozhodl zkusit štěstí se založením pobočky v Rožnově pod Radhoštěm. Došlo k tomu někdy v roce 1881 v průběhu letního ozdravného pobytu v tehdy věhlasných rožnovských klimatických lázních při posezení v tehdy tylovickém zájezdním hostinci Harcovna. Realizovat nápad nebylo vůbec snadné, představitelé lázeňského Rožnova nechtěli pouštět do města průmysl, který by rušil lázeňské hosty. Leo Brill tak začal podnikat v tehdy samostatné obci Tylovice v domu čp. 5 u Bradáčů Na Kopci, odtamtud posléze přemístil malou provozovnu do objektu čp. 204 v dnešní Palackého ulici, současně pracoval na rekonstrukci Fichtnerovy vily Pod Skalkou (dnes areál ZŠ Pod Skalkou), ale když se naskytla příležitost koupit od Anny Molitorové dům čp. 208 v místě Za vodou na dnešní Bezručově ulici, začal budovat továrnu na pletené zboží tam a jeho továrna se dochovala až do současnosti.

Zleva Ing. Jiří Študent, Ing. arch. Karel Janča, moderátor Lukáš Španihel, Richard Sobotka. 

Ve zmíněné hře čísel si v roce 2019 připomínala Brillovka 130 let od založení, v roce 2020 uplyne 160 let od narození Leo (Leona) Brilla narozeného v Žuravu v tehdejším Haliči. Leo Brill za 73 let svéhgo života zanechal za sebou úctyhodné dílo a vlastně měl štěstí, když zemřel už v roce 1933 ve věku 73 let v zenitu svého díla, že se nedožil krutých represí, které o pouhých pět let postihly zbytek jeho rodiny a nakonec je přivedly do koncentračního tábora ke kruté smrti.

Návštěvníci besedy o historii, současnosti a budoucnosti Brillovky.

Leo Brill byl vizionář, který dokázal úspěšně realizovat svou myšlenku se založením továrny právě v Rožnově pod Radhoštěm. Podobným vizionářem je také současný majitel Brillovky Ing. Jiří Študent, který při spolupráci se svou dcerou Ditou a s Ing. arch. Karlem Jančou úspěšně vdechli opuštěné a chátrající továrně nový život.

Možná právě tento počin je prvým krokem pro vznik kulturního a obchodního centra města Rožnova pod Radhoštěm, kterým po vybudování Kulturního domu má tato lokalita reálnou šanci se stát.

Text  © Richard Sobotka
F
oto © Jakub Sobotka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *