Zemřela spisovatelka Božena Klímová

Vždycky jsem se domníval, že vlastním všechny knížky Boženky K., jak jsem Boženu Klímovou v korespondenci oslovoval. Malá inventura mé knihovny mě přesvědčila, že tomu tak není. Řadu dosud nenapsaných a nepublikovaných svazků a titulů si Boženka K. odnesla v pátek 24. února 2017 s sebou na nebesa, se kterými si tykala v jedné básnické sbírce už v roce 2002. Věřím, že na této cestě do nebes zapomněla v ostravském bytě francouzské hole. A také, že se na nebesích setká se svou velkou literární láskou australským spisovatelem Alanem Marshallem, který …

Unaven vlastním věkem svlékl se z těla
Konečně volný odešel za štěkotu divokého
                                                           Dinga

(Úryvek z básně Příběh Alana Marshalla z básnické sbírky Příběhy pro optimisty, VMCG Ostrava, 1993) … a že tam na nebesích společně skáčou přes kaluže.

Božena Klímová (rozená Foltýnová), básnířka, spisovatelka a publicistka se narodila 13. 12. 1948 v Malých Heralticích na Opavsku, trvale žila v Ostravě. Spolupracovala s tiskem, rozhlasem a televizí. Její osobní život poznamenalo dlouhodobé přátelství se světově proslulým australským spisovatelem Alanem Marshallem. Mezi její přátele patřily i obě Masarykovy vnučky  Herberta a Anna.

Za svou poezii obdržela několik  literárních cen. Byla členkou Obce spisovatelů. Její bio a bibliografie jsou v různých slovnících spisovatelů, také v databázi Vědecké knihovny Ostrava, na internetu apod. Část její tvorby se vztahem k Alanu Marshallovi je od roku 2000 uložena v Národní knihovně (Canberra), Austrálie.

Vydala básnické sbírky Diagnóza život (VMCG Ostrava, 1990), Jabloňová panna (VMCG Ostrava, 1991), Příběhy pro optimisty (VMCG Ostrava, 1993), Rozhovor s Bohem (VMCG Ostrava, 1995; také v Polštině Vydavatelství Žár, Ostrava, 1997; českopolská verze Vydavatelství Žár Ostrava, 1998), Tykání s nebesy (Vydavatelství Žár Ostrava, 2002), Podzimková (Vydavatelství Žár Ostrava, 2008).

Z prózy to je  sbírka humorných povídek Všichni krásni blázni (VMCG Ostrava, 1991), Můj profesor se toulá (autorské vydání, 1996), fejeton česko-anglická verze To je „má“ Anglie, Vaše Veličenstvo (Vydavatelství Žár Ostrava, 1997). Dále to jsou volně vydávané povídky a básně. Účast na devíti sbornících. Část tvorby byla přeložena do němčiny, angličtiny a polštiny. Rozhlasové pořady na stanicích Ostrava, Praha, Vltava.

Memoárová próza Alan Marshall a Já, aneb Mé ňadro – Tvá dlaň. Spolu s Ladislavem Muškou humorné povídky Miláčkové (Nakladatelství Žár Ostrava, 2001).

 

Několik krátkých úryvků z tvorby Boženky K.

Už nechci na havraních křídlech
noc co noc létat
nad dosud nenamalovanými krajinami
a noc co noc
slyšet dosud nenapsané verše

 Končí to vždycky stejně
spustím nohy z postele a všechno zapomenu

(Úryvek básně o naději z básnické sbírky Diagnóza život, VMCG Ostrava, 1990. Sbírku vysoko ocenil osobním dopisem kardinál František Tomášek).

Až jednou za letního dne
přichází smrt pěšinou v lukách
a nám se zdá
že někdo
         z p í v á !

(Úryvek básně Sny z básnické sbírky Jabloňová panna, VMCG Ostrava, 1991).

Příběh bez názvu 

Posílám verše volně se toulat
Narazí-li na někoho vznikne chvění
Taková malá citová past
Neviditelný telefon od mého k tvému srdci
Tak nezavěšuj Prosím
Někde na trase je ještě jedno slovo

(Báseň ze sbírky Příběhy pro optimisty, VMCG Ostrava, 1993).

… neteř v telefonu
přesvědčivě říká:
       V příštím životě chci být vlaštovkou…
a zve mne
k společnému letu 

na jih…

(Úryvek z básně Podzimková ze stejnojmenné  sbírky, Vydalo nakladatelství Žár v Ostravě, 2008).

Pokaždé myslíme na to, že nejtěžší je loučení. Ale jak při kterési příležitosti uvedl ostravský spisovatel Oldřich Šuleř: Nermuťme nad jejím odchodem, ale buďme vděčni za to, že nám bylo dopřáno prožít s ní v přátelství tolik let.

Richard Sobotka, 25. února 2017, Rožnov pod Radhoštěm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *