Vojtěch Míča: Situace – výstava soch v rožnovském parku

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od června do září 2020 ozvláštní sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, Bedny, Fantomy tělesnosti přináší zajímavý protiklad k lidové architektuře nedalekého Národního muzea v přírodě. Moderní sochařské objekty, citlivě zasazeny do zeleně městského parku, obrátí vaše myšlenky zpět z minulosti k úvahám, co bude dál.

Touto expozicí navazuje pořádající městská kulturní agentura TKA na sochařské aktivity z konce minulého století, kdy v rámci sochařských sympozií vznikly sochy „Loď“ od profesora Mariuse Kotrby a socha „Noc a den“ od Václava Fialy. Obě jsou umístěny v severovýchodní části parku.

Ředitel městské kulturní agentury TKA Jakub Sobotka: „Sochařskou expozici Vojtěcha Míči děláme v návaznosti na sochařské expozice v parku, které tady probíhaly cca před dvaceti lety. Záměrem je zpestření a oživení městského parku v letním období. Naše koncepce je taková, že bychom každý rok chtěli dělat takovou autorskou výstavu jednoho sochaře. V letošním roce je to Vojtěch Míča, který má betonové sochy, abstraktní a brutalistní objekty.

Objekty budou v parku vystaveny celkem na pěti místech, jedna skupina čtyř objektů a další čtyři jednotlivě, většina z nich v horním parku kolem hudebního altánku a jezírka, velký sloup pak u budovy ZUŠ v dolní části parku.“

 

Jakub Sobotka (vlevo) a VojtěchMíča.

Několik otázek pro autora soch ak. soch. Vojtěcha Míču.

Prozradíte zdroj inspirace pro své sochy?

Sochy jsou inspirovány spíš brutalismem, protože v letech, kdy se stavěly ty největší roztodivnosti to ve mně zanechalo určitý dojem, ať pozitivní či negativní a teď se to nějakým způsobem v mé tvorbě odráží, takže je to takový mix, všehochuť současnosti v čem žijeme.

Jak jste spokojený s prostředím rožnovského parku ve kterém jsou vaše artefakty instalovány?

Ten park je samozřejmě nádherný. Několikrát jsem už tady byl, třeba když jsme ve zdejším muzeu dělali před lety nějaké rekonstrukce, takže to tady celkem dobře znám. Absolutně jsem neměl žádný problém přemýšlet o tom jestli plastiky právě sem umístit.

Je to vaše nová tvorba?

Mám takový styl práce, že občas použiji starší věci do nových. Takže jsou tady věci úplně nové z letošního roku, ale použité na bázi některých věcí, které jsou  třeba osm nebo deset let staré, takže jakoby se synteticky navršovaly.

O autorovi

Doc. ak. soch. Vojtěch Míča, vedoucí pedagog. Ateliér figurálního sochařství a medaile/ škola Vojtěcha Míči. 

Vojtěch Míča se narodil 11. 1. 1966 v Praze. V letech 1980 – 1984 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor restaurování a tvarování dřeva. Poté rok pracoval jako kameník na rekonstrukci kolonády v Karlových Varech. V letech 1985 –1992 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství (prof. H. Demartini) a monumentální tvorba (prof. A. Veselý). Často studijně pobýval v zahraničí. Od roku 1993 působil jako odborný asistent na pražské AVU u prof. H. Demartiniho a poté u prof. J. Zeithammla. Od roku 2016 je vedoucí ateliéru figurálního sochařství a medaile pražské AVU.
Vojtěch Míča vytváří objekty na způsob kladených otázek. Ty mohou být komplikované, plné odboček, hypertextových odkazů, nebo naopak krystalicky jasné, ostře hraněné, sumarizující nějakou konkrétní odžitou zkušenost. Čisté tvary jsou lícem rubové stránky chaosu, jako špičky ledovce, které se dočasně vytvarovaly nad hladinou a udivují svou monumentalitou.

Typickým materiálem je pro autora beton kombinovaný s jinými materiály a prvky (dřevo, umakart, sádra, kámen). Pohledem Vojtěcha Míči lze nahlížet objekt či sochu jako otevřenou situaci fixovanou v konkrétním materiálu. Ne náhodou znamená v angličtině slovo concrete jak „beton“, tak „skutečný, hmatatelný důkaz“ či „definitivní plán“.

Sochy Vojtěcha Míči lze považovat za vědomá „významová spojení“ otevírající pro objekt nové kontextuální horizonty, které postupně proměňují i samotné uvažování o soše ve vztahu k prostoru a divákovi. Jakési obousměrné „formátování“ otevřené pokaždé jinému ustalování toho, co vnímáme jako sochu a její hranice. Jak píše v katalogovém rozhovoru Vojtěch Míča v souvislosti se svým dílem: „Jakákoli interpretace je správná. Snažím se totiž vyjadřovat přesně. Používám běžné, nijak výrazné materiály, z našeho každodenního pohledu jasně zařazené. Dotýkám se jich, formuji je, vřazuji je do jiných jasných a běžných vztahů, proporcí, příběhů, které šednou jen co je opustím. Netečné komunikátory, předmět, které čekají na dotyk, upřenější pohled, který je racionální strukturou konkrétního místa, vymezeného a poznamenaného plynoucí zkušeností pronikne do neznámých struktur a rastrů nepoznamenaných poučenou trojrozměrností. Jsme stále v našem reálnu, hranice své existence nikdy nepřekročíme. Neskrývá se za tím vším každodenním zmatkem našeho života, nudou, za tím co ještě neznáme, za tím co nám nezapadá do poznaného, za tím co nikdy nepoznáme, jasný, jednoduchý, čistý řád?“

Výstava potrvá od úterý 16. června 2020 – 30. 9. 2020 městský park Rožnov pod Radhoštěm, vstup volný.

Foto a reprofoto © Richard Sobotka

Přemístění – instalace – vernisáž. 16.června 2020

Městský park Rožnov pod Radhoštěm.

Foto © Jakub Sobotka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *